Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welke ambitie ligt er in Nederland en in Europa?

De Nederlandse en Europese bestuursorganen ervaren de urgentie van een transitie naar een circulaire economie. Als gevolg zijn er door de EU en de Nederlandse overheid doelen opgesteld om een meer circulair systeem te realiseren. In Nederland is een rijksbrede visie opgesteld en voor de EU liggen er verschillende concrete ambities voor het werken aan een circulaire economie.

Nationaal niveau

Rijksbreed programma Circulaire Economie

De rijksoverheid ambieert dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt dan nu, en in 2050 een volledig circulair te zijn. Deze ambitie is specifieker geformuleerd in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, dat werd gepresenteerd in oktober 2016. In dit stuk, getiteld Nederland Circulair in 2050 is, namens meerdere ministeries, een rijksbreed plan opgesteld voor de succesvolle implementatie van de circulaire economie. Vervolgens is deze ambitie in januari 2017 onderschreven in het Grondstoffenakkoord door honderden bedrijven, vakbonden, overheden en vele andere maatschappelijke organisaties.

In het rijksbreed programma zijn vijf prioritaire sectoren geselecteerd waarin veel winst behaald kan worden middels de circulaire economie. Voor elk van deze sectoren heeft een transitieteam – bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen – een transitieagenda opgesteld:

  1. Consumptiegoederen
  2. Bouw
  3. Kunststoffen
  4. Biomassa en voedsel
  5. Maakindustrie

Deze transitieagenda’s heeft de Rijksoverheid op haar beurt vertaald naar een Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023.

Europees niveau

EU Circular Economy Package

In 2015 heeft de Europese Commissie een ambitieus nieuw actieplan voor de circulaire economie goedgekeurd om de overgang van Europa naar een circulaire economie te stimuleren, dat het mondiale concurrentievermogen zou stimuleren, duurzame economische groei zou bevorderen en nieuwe banen zou creëren. Bijgaand is een nieuw voorstel voor wetgeving op het gebied van afvalwerking opgesteld. Hierin is opgenomen:

  • Het doel om in heel de EU 65% van huishoudelijk afval te recyclen in 2030
  • Een verbod op het afvalstorten van afzonderlijke afvalstromen
  • Verbeterde definities en rekenmethodes om recycling rates te meten
  • Economische stimulansen om ‘groenere’ producten om de markt te zetten en recycling en hergebruik te ondersteunen (European Commission, 2019).

In 2019 stelde Europese Commissie dat zij het actieplan voor de circulaire economie als voltooid beschouwen. Het stelde dat de 54 acties van het actieplan inmiddels zijn uitgevoerd of momenteel in uitvoering zijn. Het verslag stelt dat de uitvoer van het actieplan de overgang naar een circulaire economie in Europa heeft versneld, wat de EU op weg heeft geholpen naar het scheppen van meer werkgelegenheid. In 2016 waren er in de voor de kringloopeconomie relevante sectoren meer dan vier miljoen werknemers werkzaam, een stijging van 6% ten opzichte van 2012.

Ga voor meer informatie over het beleid van de Nederlandse overheid en Europese Commissie naar: