Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welke ambitie ligt er in Nederland en in Europa?

De Nederlandse en Europese bestuursorganen ervaren de urgentie van een transitie naar een circulaire economie. Als gevolg zijn er door de EU en de Nederlandse overheid doelen opgesteld om een meer circulair systeem te realiseren. In Nederland is een rijksbrede visie opgesteld en voor de EU liggen er verschillende concrete ambities voor het werken aan een circulaire economie.

Nationaal niveau

Rijksbreed programma Circulaire Economie

De rijksoverheid ambieert dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt dan nu, en in 2050 een volledig circulair te zijn. Deze ambitie is specifieker geformuleerd in het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, dat werd gepresenteerd in oktober 2016. In dit stuk, getiteld Nederland Circulair in 2050 is, namens meerdere ministeries, een rijksbreed plan opgesteld voor de succesvolle implementatie van de circulaire economie. Vervolgens is deze ambitie in januari 2017 onderschreven in het Grondstoffenakkoord door honderden bedrijven, vakbonden, overheden en vele andere maatschappelijke organisaties.

In het rijksbreed programma zijn vijf prioritaire sectoren geselecteerd waarin veel winst behaald kan worden middels de circulaire economie. Voor elk van deze sectoren heeft een transitieteam – bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen – een transitieagenda opgesteld:

  1. Consumptiegoederen
  2. Bouw
  3. Kunststoffen
  4. Biomassa en voedsel
  5. Maakindustrie

Deze transitieagenda’s heeft de Rijksoverheid op haar beurt vertaald naar een Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023.

Europees niveau

Een nieuw actieplan voor de Circulaire Economie

In 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan voor de circulaire economie opgesteld met als ondertitel “Voor een schoner en concurrender Europa”. Dit plan is onderdeel van de Europese Green Deal en erop gericht om vaart te maken met de overgang naar een regeneratief economisch groeimodel.

Het plan omschrijft een beleidskader voor duurzame producten, met o.a. een wetgevingsvoorstel voor duurzaam productbeleid om het ecologisch ontwerp van langzaam maar zeker tot norm te verheffen. 

Het actieplan bevat een uitgeschreven set doelstellingen voor de waardeketens elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoffen, textiel, constructie en gebouwen, levensmiddelen, water en nutriënten.

De Europese Commissie wil daarnaast onderzoeken hoe zij consumenten beter kan beschermen tegen Greenwashing en wil werken aan “het recht op reparatie”, waarbij een producent verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van reparaties of upgrades die de levensduur van een product verlengen.

De Europese Commissie wil het afvalbeleid verstevigen en extra inzetten op een goed functionerende markt voor secundaire grondstoffen, waarbij “Recycled in the EU” een statussymbool wordt voor gebruikte materialen van hoge kwaliteit.

Door het stimuleren van onderzoek, innovatie en digitalisering, alsmede het voeren van beleid en financiële ondersteuning wil de Europese Commissie circulariteit haalbaar en economisch werkend maken om de potentie van circulaire bedrijfsvoering te benutten.

Het Europees stakeholdersplatform voor de circulaire economie blijft de plaats voor uitwisseling van informatie voor belanghebbenden.

Meer lezen? Bekijk het volledige actieplan hier.

Ga voor meer informatie over het beleid van de Nederlandse overheid en Europese Commissie naar: