Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe realiseer je circulaire inkoopprocessen?

Circulair inkopen is het stellen van eisen aan de producten of services die worden ingekocht door een bedrijf. Om circulaire inkoopprocessen te bereiden, zijn de totale kosten van eigendom belangrijk om te weten. Ook wordt een tien-stappenplan om C2C-inkopen te bereiden gepresenteerd, is er een Raamwerk circulair inkopen en een Wegwijzer circulair inkopen beschikbaar.

Circulair inkopen

Circulair inkopen betekent dat er voorwaarden gesteld dienen te worden aan hetgeen dat wordt ingekocht met betrekking tot het ontwerp, de productiefase, de gebruiksfase en aan de fase na gebruik. Er kan hierbij gedacht worden aan vragen als :

 • Wat is de beoogde (economische en technische) levensduur van het product?
 • Hoeveel % van het product is gemaakt van gerecycled materiaal?
 • Waar komen de gebruikte materialen vandaan? Is dat aantoonbaar?
 • Wat zijn maatregelen die worden genomen om de levensduur van het product na terugname te verlengen (upgrade, resell, repair, refurbish)?
 • Wat zijn maatregelen die worden genomen om de onderdelen/materialen na einde technische levensduur zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken (remanufacture, repurpose, recycle)?

Een uitgebreider overzicht van verschillende manieren waarop circulariteit kan worden meegenomen in een inkoopproces is uitgewerkt door PianOo. Padding, Croon, Haastrecht, & Dijkstra, 2015

Supply Value, 2016

Totale kosten van eigendom

Duurzaam inkopen kan alleen succesvol zijn als niet alleen rekening wordt gehouden met de laagste prijs van een product of dienst. Het perspectief “totale kosten van eigendom” (in het Engels: Total cost of ownership), dat ecologische en sociale kosten meeneemt en negatieve externaliteiten integreert, geeft een hoger rendement op de lange termijn, zowel financieel als op duurzaamheidsgebied.

The Terrace, 2011, p.12-16

Tien-stappenplan

Een tien-stappenplan voor cradle-to-cradle inkopen kan ook worden toegepast op circulair inkopen. Deze stappen zijn:

 1. Bepaal de thema’s waarop de organisatie waarde wil toevoegen;
 2. Zorg voor voldoende inhoudelijke kennis intern;
 3. Betrek de juiste collega’s bij de inkoop;
 4. Organiseer een creatieve sessie over hoe de inkoop waarde kan toevoegen en formuleer globale ambities;
 5. Werk dit nader uit en onderbouw met cijfers;
 6. Onderzoek wat de markt te bieden heeft;
 7. Bepaal de meest geschikte inkoopstrategie;
 8. Bepaal wat in ieder geval moet, en wat optioneel is;
 9. Start de aanbesteding;
 10. Blijf aandacht besteden aan contractbeheer.

PianOo, 2012, p.2

Raamwerk

Een raamwerk voor het succesvol bepalen van de impact van circulair inkopen bestaat uit vier elementen.

 1. Een instrument om de vraag en het aanbod te bepalen;
 2. een raamwerk om de circulariteit van aanbieders te toetsen;
 3. een raamwerk om impact claims te kunnen bepalen;
 4. een beleidsevaluerend raamwerk om de voortgang te bewaken.

Vermeulen, Witjes, & Reike, 2014, p.13-14

Instrument

Er is een Wegwijzer Circulair Inkopen ontwikkeld door MVO Nederland, met vragen als Wat? Waarom? Hoe?, met gebruikelijke routes en praktijkvoorbeelden van circulair inkopen.

MVO Nederland, 2014