Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire landen

Circulariteit biedt landen veel voordelen, maar het vereist wel faciliterend beleid. Veel landen realiseren zich dit en rollen nationaal een circulaire strategie uit. Qua omvang en opzet verschillen deze strategieën aanzienlijk. Om de diversiteit te tonen, hier een voorbeeld van drie landen uit een verschillend continent: Chili, China en Schotland.

Meer informatie over het beleid in Nederland kan bekeken worden in het artikel: 

Meer internationale voorbeelden kunnen bekeken worden op de website: www.govsgocircular.com.

Figuur 1: Een screenshot van de website Governments Going Circular – Global Scan Best Practices.

Chile

In 2018 lanceerde Chili het eerste programma voor de circulaire economie in Latijns-Amerika, met steun aan uitstekende bedrijven, en het plan om een stappenplan voor het beleid en een technologisch centrum voor circulaire economie op te stellen. Het programma begon met een wedstrijd om 25 uitstekende bedrijven te selecteren die bijdragen aan de Chileense circulaire economie. Dit programma van de Chileense Production Development Corporation (Corfo) hielp bij het vergroten van de bekendheid van het concept en de publieke waardering van de bedrijven die eraan meewerken.

Het ministerie van Milieu nam de rol op zich om een kaart van actoren en een routekaart voor de circulaire economie op te stellen. Dit beleidsplan zal eind 2019 worden bekroond met de realisatie van de COP25 in Chili, waar circulariteit een centraal thema zal zijn. Tot slot is Chili van plan om een hoofdstad van de circulaire economie te vestigen op een speciale locatie: de woestijn van Tarapacá (beschouwd als de droogste plek op aarde). Corfo, de regionale regering van Tarapacá en particuliere actoren uit de regio werken hier samen om het Technisch Centrum voor Circulaire Economie op te richten en werken samen om de circulariteit van de regio te versterken (Pais Circulaire, 2019).

China

China heeft sinds het begin van de jaren 2000 circulaire economie meegenomen in haar beleid. In het begin werd vooral gekeken naar hoe de verspilling van het ene bedrijf een bron van inkomsten kon worden voor een ander bedrijf. Hierbij lag de nadruk op de drie R’s: Reduce, reuse en recycle. Het laatste beleid, ingegeven door de Circular Economy Policy Portfolio die in 2017 uitkwam, kijkt naar eco-design en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit heeft het beleid veranderd van een puur ‘hoe beheren we grondstofstromen’ perspectief, naar een innovatieagenda. 

Wat de transitie naar een circulaire economie verder heeft bevorderd, is de ontwikkeling van de Chinese economie zelf sinds 2000. Het is niet alleen de fabriek van de wereld, die goedkope producten op de markt brengt. Het is ook een economie die groeit in investeringscapaciteit, in innovatie, die de digitale economie massaal omarmt en die ernstige milieuproblemen kent waarmee ze te maken heeft. Al deze invalshoeken komen samen in de richting van een nieuwe vorm van het totale systeem. En omdat ze nu al de bouwstenen van een circulaire economie in hun wetgeving hebben, zetten ze die geleidelijke stappen in de richting van iets dat meer omvattend is (Iles, 2018).

Meer info op de website van de Ellen Macarthur Foundation.

Schotland

De Schotse regering heeft in 2016 een strategie ontwikkeld om het land in de richting van een meer circulaire economie te brengen, waarbij de economische en milieudoelstellingen op één lijn worden gebracht. Het doel is om bedrijfssectoren en individuen samen te brengen om samen te werken aan dat doel. Twee van de belangrijkste elementen van de strategie zijn het ontwikkelen van een meer omvattende producentenverantwoordelijkheid en het verminderen van voedselverspilling met 33% in 2025. 

Naast deze doelen, heeft de Schotse regering prioriteiten opgesteld voor vier sectoren:

  • Bio-economie: de bier-, whisky- en visindustrie kunnen de kosten met 500-800 miljoen pond per jaar verlagen door een meer circulaire aanpak.
  • Herfabricage: draagt 1,1 miljard pond per jaar bij aan het Schotse BBP en zou in 2020 1,7 miljard pond per jaar kunnen bijdragen.
  • Bouw: genereert ongeveer de helft van al het afval dat in Schotland wordt geproduceerd, en heeft dus een belangrijke kans om de hulpbronnenefficiëntie te verhogen.
  • Energie-infrastructuur: een aanzienlijk potentieel voor het hergebruik van apparatuur die afkomstig is van ontmantelde olie-, gas- en duurzame energie-infrastructuur (Ellen MacArthur Foundation, 2018).