Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire landen

Circulariteit biedt landen veel voordelen, maar het vereist wel faciliterend beleid. Veel landen realiseren zich dit en rollen nationaal een circulaire strategie uit. Qua omvang en opzet verschillen deze strategieën aanzienlijk. Om de diversiteit te tonen, hier een voorbeeld van drie landen uit een verschillend continent: Chili, China en Finland.

Meer informatie over het beleid in Nederland kun je bekijken in het artikel: 

Meer internationale voorbeelden kun je bekijken op de website: www.govsgocircular.com.

Figuur 1: Een screenshot van de website Governments Going Circular – Global Scan Best Practices.

Chili

In 2018 lanceerde Chili het eerste programma voor de circulaire economie in Latijns-Amerika, met steun aan vooruitstrevende bedrijven, en het plan om een stappenplan voor het beleid en een technologisch centrum voor circulaire economie op te stellen. Het programma begon met een wedstrijd om 25 uitstekende bedrijven te selecteren die bijdragen aan de Chileense circulaire economie.

Het ministerie van Milieu nam de rol op zich om een kaart van actoren en een routekaart voor de circulaire economie op te stellen. Dit beleidsplan werd eind 2019 bekroond met het gastheerschap van Chili voor de COP25, waar circulariteit een centraal thema was. (Pais Circulaire, 2019).

China

China heeft sinds het begin van de jaren 2000 circulaire economie meegenomen in haar beleid. In het begin keek China vooral naar hoe de verspilling van het ene bedrijf een bron van inkomsten kon worden voor een ander bedrijf. Hierbij lag de nadruk op de drie R’s: Reduce, reuse en recycle. Het laatste beleid, ingegeven door het Circular Economy Policy Portfolio dat in 2017 uitkwam, kijkt naar eco-design en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit heeft het beleid veranderd van een puur ‘hoe beheren we grondstofstromen’ perspectief, naar een innovatieagenda. 

Wat de transitie naar een circulaire economie verder heeft bevorderd, is de ontwikkeling van de Chinese economie zelf sinds 2000. Het is niet alleen de fabriek van de wereld, die goedkope producten op de markt brengt. Het is ook een economie die groeit in investeringscapaciteit, in innovatie, die de digitale economie massaal omarmt en die ernstige milieuproblemen kent waarmee ze te maken heeft. Al deze invalshoeken komen samen in de richting van een nieuwe vorm van het totale systeem. En omdat ze nu al de bouwstenen van een circulaire economie in hun wetgeving hebben, zetten ze die geleidelijke stappen in de richting van iets dat meer omvattend is (Iles, 2018).

Meer info op de website van de Ellen MacArthur Foundation.

Finland

Finland was in 2016 het eerste dat een roadmap naar de circulaire economie heeft gemaakt in samenwerking met het innovatiefonds Sitra. In 2019 heeft de Finse regering samen met Sitra de roadmap een update gegeven om op koers te blijven, versnellingen mogelijk te maken en de roadmap te verbinden aan onder meer klimaatdoelstellingen. Op basis van alle ervaringen sindsdien, publiceerde Sitra in 2020 een rapport genaamd “How to create a national circular economy roadmap”.

Dit document beschrijft 9 fases en geeft per fase een advies over wat belangrijke mijlpalen kunnen zijn en wie de coördinerende organisatie kan betrekken. Daarnaast omschrijft het document tools en oefeningen om in het proces in te zetten. Op basis van hun eigen ervaringen hebben ze daar ook een schatting van een tijdspad en de werklading per fase aan toegevoegd. De roadmap is voor het nationale niveau geschreven, maar kan ook regionaal worden toegepast. 

Bekijk de volledige publicatie hier: Sitra, 2020