Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn handige tools voor organisaties die aan de slag willen met de circulaire economie?

Er bestaan reeds een groot aantal tools, zoals scans en databases, rondom de circulaire economie. Een paar voorbeelden van deze tools, die een goed inzicht geven in de circulariteit van producten en processen, zijn:

Circle Scan (Circle Economy)De Circle Scan geeft inzicht in de implementatie van hoogwaardige circulaire projecten. Het geeft een compleet overzicht van de context van de project en de kansen die er zijn. 

EcoChain (EcoChain B.V.) – EcoChain is een op LCA gebaseerd softwarepakket waarmee je als inkoper of ondernemer de footprint van een heel bedrijf (of bedrijfstak) kan berekenen en bijhouden – LCA van productniveau naar bedrijfsniveau. Als inkoper kan je hiermee circulaire producten/ontwerpen selecteren die makkelijk te hergebruiken zijn, grondstoffenefficiënt zijn, en/of waar veel gerecycled materiaal in zit (narrowing en closing the loop).

Circular IQ (Circular IQ B.V.) – Circular IQ is een online platform waarmee je als inkoper producten en leveranciers kan vergelijken op basis van materiaalgebruik, circulair ontwerp en circulaire bedrijfsvoering. Ook kan je de prestaties van een bedrijf benchmarken t.o.v. internationale standaarden en vorderingen over een langere periode monitoren.

Metabolic Analyses (Metabolic) – Metabolic volgt de grondstoffen door de gehele supply chain en geeft hierdoor inzicht aan bedrijven.

Materialenpaspoort (Madaster/Turntoo) – Madaster is een online platform dat materialenpaspoorten genereed voor de gebouwen van hierbij aangesloten vastgoedpartijen, architecten, onderzoekers en particulieren. Zo kan je inzien welke materialen in een bestaand gebouw of ontwerp aanwezig zijn. Als inkoper kan je hiermee selecteren op circulaire oplossingen voor opdrachten in de bouw, en resultaten blijven monitoren.

Madaster Circularity Indicator (Madaster/EPEA) – Een meetsysteem m.b.t. het toepassen van materialen in kringlopen waarbij de kwaliteit van materialen behouden blijft.