Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe meet je circulariteit?

Het meten van circulariteit is belangrijk om gewogen keuzes te maken tussen processen, producten of bedrijven. Hier is nog geen universeel geaccepteerde methodiek voor. Wel bestaan er een groot aantal tools, zoals scans en databases, die circulariteit kwalitatief of kwantitatief in kaart brengen. Hieronder is een overzicht.

17 Tools om circulariteit te meten

Het Versnellingshuis Nederland circulair! heeft een overzicht gepubliceerd van 17 tools om de circulariteit van producten en organisaties te meten. Met deze tools kun je als ondernemer of beleidsmaker vragen beantwoorden als: Waar in mijn productieproces zit de meeste circulaire impact? Hoe selecteer ik een circulaire aanbieder? En kan ik in een getal vatten hoe circulair mijn organisatie of regio al is? Er zijn alleen tools opgenomen in het overzicht die zich richten op circulariteit in het bijzonder en niet op duurzaamheid in het algemeen (zoals LCA-tools).

Hoe monitort de overheid circulariteit?

Om de resultaten van beleid en de voortgang van de circulaire economie in de gaten te houden, zorgt de rijksoverheid samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het monitoren van de circulaire economie, Het PBL brengt tweejaarlijks de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) uit.

 

Meer weten over het rijksbeleid voor circulaire economie? Kijk dan op de website van de rijksoverheid

Een onderliggend kader

Ten grondslag aan de meeste tools ligt de zogenaamde ‘R-ladder’. Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder) van circulariteitsstrategieën staat, hoe circulairder de strategie is. Er bestaan verschillende versies van de R-ladder,  de onderstaande versie gebruikt het Planbureau voor de Leefomgeving: