Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe wordt circulariteit gemeten?

Het meten van circulariteit is belangrijk om gewogen keuzes te kunnen maken tussen processen, producten of bedrijven. Er is nog geen algemeen geaccepteerde methodiek naar voren gekomen om circulariteit te meten. Wel bestaat er een groot aantal tools, zoals scans en databases, die circulariteit kwalitatief of kwantitatief in kaart brengen. Hieronder staan een paar voorbeelden van deze tools, die een goed inzicht geven in de circulariteit van producten en processen.

In 2018 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten” met een voorstel om de circulariteit van Nederland te meten. Dit monitoringssysteem is noodzakelijk wil de Rijksoverheid de voortgang meten om de ambitie te halen in 2050 volledig circulair te zijn. Lees hier het volledige rapport:

Een veel gebruikt instrument om de mate van circulariteit te bepalen is de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder) van circulariteitsstrategieën staat, hoe circulairder de strategie is. Er bestaan verschillende versies van de R-ladder, waarvan de onderstaande versie wordt gebruikt door het Planbureau voor de Leefomgeving (2017):

Tools om circulariteit te meten

Circle Scan (Circle Economy)De Circle Scan geeft inzicht in de implementatie van hoogwaardige circulaire projecten. Het geeft een compleet overzicht van de context van de project en de kansen die er zijn. 

EcoChain (EcoChain B.V.) – EcoChain is een op LCA gebaseerd softwarepakket waarmee je als inkoper of ondernemer de footprint van een heel bedrijf (of bedrijfstak) kan berekenen en bijhouden – LCA van productniveau naar bedrijfsniveau. Als inkoper kan je hiermee circulaire producten/ontwerpen selecteren die makkelijk te hergebruiken zijn, grondstoffenefficiënt zijn, en/of waar veel gerecycled materiaal in zit (narrowing en closing the loop).

Circular IQ (Circular IQ B.V.) – Circular IQ is een online platform waarmee je als inkoper producten en leveranciers kan vergelijken op basis van materiaalgebruik, circulair ontwerp en circulaire bedrijfsvoering. Ook kan je de prestaties van een bedrijf benchmarken t.o.v. internationale standaarden en vorderingen over een langere periode monitoren.

Metabolic Analyses (Metabolic) – Metabolic volgt de grondstoffen door de gehele supply chain en geeft hierdoor inzicht aan bedrijven.

Materialenpaspoort (Madaster/Turntoo) – Madaster is een online platform dat materialenpaspoorten genereed voor de gebouwen van hierbij aangesloten vastgoedpartijen, architecten, onderzoekers en particulieren. Zo kan je inzien welke materialen in een bestaand gebouw of ontwerp aanwezig zijn. Als inkoper kan je hiermee selecteren op circulaire oplossingen voor opdrachten in de bouw, en resultaten blijven monitoren.

Madaster Circularity Indicator (Madaster/EPEA) – Een meetsysteem m.b.t. het toepassen van materialen in kringlopen waarbij de kwaliteit van materialen behouden blijft.