Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe wordt circulariteit gemeten?

Het meten van circulariteit is belangrijk om gewogen keuzes te maken tussen processen, producten of bedrijven. Er is hier nog geen algemeen geaccepteerde methodiek voor. Wel bestaan er een groot aantal tools, zoals scans en databases, die circulariteit kwalitatief of kwantitatief in kaart brengen. Hieronder is een overzicht.

11 Tools om circulariteit te meten

Het Versnellingshuis Nederland circulair! heeft een overzicht gepubliceerd van 11 tools om de circulariteit van producten en organisaties te meten. Met deze tools kan een ondernemer of beleidsmaker vragen beantwoorden als: Waar in je productieproces zit de meeste circulaire impact? Hoe selecteer je een circulaire aanbieder? En kan je in een getal vatten hoe circulair je organisatie of regio al is? Er zijn alleen tools opgenomen in het overzicht die zich richten op circulariteit in het bijzonder en niet op duurzaamheid in het algemeen (zoals LCA-tools).

Hoe de overheid circulariteit monitort

Naast bovenstaande partijen, heeft ook de overheid zich de vraag gesteld hoe circulariteit te meten is. In 2018 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving een voorstel hiervoor, in het rapport “Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten“. Dit monitoringssysteem is noodzakelijk wil de Rijksoverheid de voortgang meten om de ambitie te halen in 2050 volledig circulair te zijn. Lees hier het volledige rapport:

Een onderliggend kader

Een kader dat aan de grondslag ligt van de meeste tools is de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger een strategie op deze lijst (ladder) van circulariteitsstrategieën staat, hoe circulairder de strategie is. Er bestaan verschillende versies van de R-ladder, waarvan de onderstaande versie wordt gebruikt door het Planbureau voor de Leefomgeving (2017):