Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire ontwerpstrategiën

We moeten circulariteit meenemen in alle aspecten van het ontwerp, willen we een product volledig circulair maken. Circulair ontwerp betreft de functie van een product, de oorsprong van de grondstoffen en energie om het te fabriceren, de manier waarop een afnemer het gebruikt, herstelt en afgedankt, en het businessmodel waarbinnen dit alles gebeurt. Bij fysieke producten begint het echter met de strategie waarmee we het product ontwerpen.

Zes circulaire ontwerpstrategieën

Hieronder laten we 6 strategieën zien om tot een circulair ontwerp te komen. Deze strategieën zijn overgenomen uit het boek Products that Last van Bakker et al. (2014). Lees het complete boek voor meer inzicht over circulair ontwerp:

1. Ontwerp om te hechten

Deze strategie is voor veel ontwerpers een heilige graal. Zij onderzoeken de manier waarop gebruikers een bepaalde band ontwikkelen met het object dat ze gebruiken. De complexiteit van hechting en bonding is een grote uitdaging.

2. Ontwerp voor levensduur

Deze strategie is gebaseerd op het definiëren van een optimale productbetrouwbaarheid. Het is een welomschreven technisch gebied. Idealiter zou de levensduur van een product in overeenstemming moeten zijn met de economische en stilistische levensduur.

3. Ontwerp voor compatibiliteit

Deze strategie is voortdurend in ontwikkeling. Digitale technologie, bijvoorbeeld, valt of staat vaak bij de compatibiliteit met andere systemen. Er is een interessant spanningsveld tussen standaardisatie en persoonlijk maatwerk.

4. Ontwerp voor onderhouds- en reparatiegemak

Onderhoud en reparatie zijn momenteel verdeeld over de oorspronkelijke fabrikant, reparatiedienstverleners en de gebruikers. De gebruikers worden op een nogal betuttelende manier behandeld door de producenten en distributeurs. Vaak is reparatie niet toegestaan, op straffe van verlies van garantie.

5. Ontwerp om up te daten

Deze strategie houdt in dat er mogelijkheden zijn om een product te veranderen. Aanpassing aan verschillende functies door gedeeltelijke uitwisseling is gebruikelijk, maar minder vaak wordt het product geüpgraded. Vooral de digitale technologie ontwikkelt zich zo snel dat de mogelijkheid tot upgraden beperkt is. Waardeproposities moeten daarvoor veranderen.

6. Ontwerp voor demontage en hermontage

Deze strategie is deels nieuw. Eenvoudige demontage is een klassieke vereiste voor duurzaamheid. De mogelijkheid om opnieuw in elkaar te zetten is vergelijkbaar met de vorige drie strategieën, maar kan ook bestaan uit assemblage met onderdelen van andere producten om iets anders te worden.

Aan de slag met circulair ontwerp?

Rond het leven van een product kan op veel manieren waarde worden gecreëerd, voor bedrijven, gebruikers en leefomgeving. Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het behouden en toevoegen van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. CIRCO ondersteunt ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen.