Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe ontwerp je producten?

Ontwerpen voor een circulaire economie kan op verschillende manieren. Ontwerpmethoden, ontwerpstrategieën en belangrijke principes worden hieronder samengevat.

 Vier ontwerpmethoden

Er zijn vier ontwerpmethoden in een circulaire economie:

 • Ontwerp voor lange levensduur;
 • Ontwerp voor lease of dienstverlening;
 • Ontwerp voor hergebruik in fabricageproces; en
 • Ontwerp voor materiaalterugwinning.

RSA, 2013, p.4

Ontwerpstrategieën

Ontwerpen voor een circulaire economie kan gedaan worden door zes strategieën toe te passen.

 • Ontwerp voor gehechtheid en vertrouwen door gebruikers;
 • Ontwerp voor langdurig gebruik;
 • Ontwerp voor standaardisatie & compatibiliteit met andere producten;
 • Ontwerp voor eenvoudig onderhoud en reparatie;
 • Ontwerp voor toekomstige aanpassingen;
 • Ontwerp voor demontage.
Bakker, den Hollander, van Hinte, & Zijlstra. 2014

Ontwerpen in een circulaire economie draait om vijf principes:

 1. Til ontwerp naar een systeemniveau;
 2. Streef naar integriteit van het product;
 3. Sluit grondstoffencycli in hoog tempo;
 4. Ontdek nieuwe relaties en ervaringen met producten;
 5. Genereer je inkomen met een nieuw soort businessmodel.
Bakker, den Hollander, van Hinte, & Zijlstra. 2014

Ontwerp voor recycling

Ontwerp voor recycling is mogelijk door waar dat kan, materialen te gebruiken die eenvoudig te recyclen zijn. Ook het ontwerpen van subcomponenten, die apart gerecycled kunnen worden, en het reduceren van de diversiteit in materialen kan bijdragen aan eenvoudige recycling.

Kennisplatform Duurzaam Grondstofbeheer, Duurzaam grondstoffenbeheer en productontwerp, p.14-20

Ontwerp voor demontage

Ontwerp voor demontage is ook een mogelijkheid in de circulaire economie. Dit kan door verschillende modulaire onderdelen te gebruiken, die eenvoudig gescheiden kunnen worden, daarbij rekening houdend met de complexiteit (gereedschap, tijd, mankracht) van demontage.

Kennisplatform Duurzaam Grondstofbeheer, Duurzaam grondstoffenbeheer en productontwerp, p.21-26

Werk samen met afvalsector

De afval- en grondstoffensector kan helpen ervoor te zorgen dat alle producten en hun verpakking ontworpen worden om eenvoudig te worden hergebruikt, uit elkaar gehaald en gerecycled.

ESA, 2013, p.4

Circulariteit in producten op alle tijdsschalen

Circulariteit moet in producten van alle tijdsschalen worden geïntegreerd om het mainstream te maken. Dit zijn korte-tijdsschaal-producten, vooral bulkgoederen, gemiddelde-tijdsschaal-producten, veelal technische apparatuur, en lange-tijdsschaal-producten, vooral gebouwen en infrastructuur. Bij de lange-tijdsschaal-producten heeft nadenken over circulariteit een hogere prioriteit, vanwege de levensduur van het product.

Aldersgate Group, 2012, p.15-16

Circulair ontwerp mobiele toestellen

Voor het circulair ontwerpen van een mobiel toestel, zijn de principes samengevat tot:

 • Produceren voor lange levensduur;
 • Eenvoudig uit elkaar te halen;
 • Bouw in modulaire gedeelten;
 • Gebruik van standaard-componenten;
 • Gebruik van componenten die onafhankelijk van elkaar aangepast kunnen worden;
 • Gebruik van onvervuilde materiaalstromen;
 • Materialen volgen door de verschillende cycli van circulariteit (waarbij afval een grondstof is); en
 • Geef de voorkeur aan kleinere cycli van circulariteit tijdens de levensduur van het product.
Poppelaars, 2014