Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn randvoorwaarden voor een circulaire economie?

Om de circulaire economie succesvol te neer te zetten in Nederland zijn er bepaalde randvoorwaarden waar men zich op moet richten. Dit kan worden samengevat in drie principes: behoud van natuurlijk kapitaal, optimalisatie van kringlopen en een focus op systeemeffectiviteit. (Ellen MacArthur Foundation, 2015a)

1. Behoud van natuurlijk kapitaal

Een circulaire economie is pas succesvol wanneer het klimaatverandering en uitputting van ecosystemen tegengaat en in plaats daarvan een positief effect heeft op ons ecosysteem. Dit betekent dat het natuurlijk kapitaal, moet worden behouden en versterkt. Dit kan worden gedaan door niet-hernieuwbare grondstoffen met zuinigheid te gebruiken, en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te balanceren binnen de grenzen van wat ons ecosysteem aankan. De volgende dingen dragen hieraan bij:

  • Dematerialisatie: Zoveel mogelijk producten vervangen door een service (product service systems);
  • Slimme materiaalkeuze: Wanneer materiaal nodig is kiest men voor materialen die lang meegaan en processen die weinig of hernieuwbare energie verbruiken;
  • Faciliteren van ecosystemen: Ecosystemen worden in balans gebracht door nutriënten op de juiste plaats te oogsten en terug te brengen.

Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p.5

2. Optimalisatie van kringlopen

Om de impact en opbrengst van de circulaire economie te maximaliseren, is het van belang om het doorlopen van de cycli te optimaliseren. Dit betekent dat producten zo vaak en zo lang mogelijk worden gebruikt als mogelijk. Ook worden producten ontworpen om lang mee te gaan, repareerbaar te zijn, en zijn ze eenvoudig uit elkaar te halen voor recycling.

Hiernaast worden producten ontworpen om met minder materiaal meer behoeftes te vervullen. Dit betekent:

  • Dat producten worden ontworpen met minder materiaal (dematerialisatie), om meerdere functies te vervullen (multifunctionaliteit). Ook worden producten vervangen door een service;
  • Dat het mogelijk is om meerdere mensen gebruik te laten maken van hetzelfde product. Dit kan via deelplatformen waar producten onderling worden uitgeleend (zie bijvoorbeeld PeerBy, SnappCar en FLOOW2) of via businessmodellen waar producten tijdelijk worden gebruikt en weer worden teruggenomen, zoals leasemodellen, product service systems, en verhuur 
Ellen MacArthur Foundation, 2015a

3. Focus op systeemeffectiviteit

Als laatste moet binnen een circulaire economie de focus liggen op het waarborgen van de effectiviteit van het systeem als geheel. Alleen wanneer er een systeemverandering, of transitie, plaatsvindt zal de circulaire economie haar potentie kunnen waarmaken. Wanneer de gehele economie, en niet slechts de koplopende bedrijven, functioneert als een circulaire economie, zullen de voordelen volledig tot uiting komen.

Om dit mogelijk te maken moet schade aan belangrijke onderdelen van ons systeem, zoals onderwijs, voedsel, mobiliteit, woning en gezondheid, worden voorkomen waar mogelijk. Dit kan door te letten op indicatoren zoals landgebruik, lucht- en waterkwaliteit, vervuiling door toxische stoffen en (geluids-)overlast. Ellen MacArthur Foundation, 2015a

Dit betekent dat er in het maken van beslissingen rekening wordt gehouden met:

  • De verbindingen tussen verschillende onderdelen van het systeem;
  • Langetermijnconsequenties;
  • Effecten van elke stap uit de levenscyclus van producten;
  • Ecologische, sociale en economische waarde.