Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe ga je om met reststromen?

Bij het ophalen van afval in een circulaire economie is samenwerking essentieel; het scheiden van afvalstromen is een ander belangrijk element.

Samenwerking

Lokale autoriteiten werken in een circulaire economie samen met afvalverwerkers. Huishoudelijk afval wordt optimaal gescheiden om grondstoffen maximaal te kunnen hergebruiken. Afvalverwerkers investeren in nieuwe technologie en ophaalsystemen om nieuwe materiaalstromen van huishoudens en industrie te kunnen verwerken.

ESA, 2013, p.7

Retailers staan centraal

Grote retailers werken samen met de afvalindustrie. Afvalstromen van retailers worden geminimaliseerd, en vervolgens opnieuw verwerkt. Organisch materiaal wordt gescheiden ingezameld en verwerkt, waardoor waardevolle voedingsstoffen kunnen worden gewonnen en energie kan worden geproduceerd. De afvalindustrie levert de recyclinginfrastructuur aan de retailers, waarmee zij aan hun klanten de mogelijkheid bieden om materialen binnen het economisch systeem te houden.

ESA, 2013, p.6

Recycling

De recycling van alle afvalstromen is maximaal. Dit vindt plaats op een daarvoor ingerichte materiaalrecyclingfaciliteit (in het Engels: Material Recovery Facility, MRF), die innovatieve technieken gebruikt om materialen te scheiden in diverse stromen van hoge kwaliteit, of op kleinere faciliteiten die één afvalstroom kunnen verwerken.

ESA, 2013, p.8

Beleid & kansen zien

Het Chartered Institute of Wastes Management (CIWM) heeft een vierstappenplan opgesteld:

  1. Ontwikkel een beleidsdocument aangaande Circulaire Economie, dat signalen aan andere partijen in de grondstoffenketen verstuurt om hen hun rol te laten nemen;
  2. Identificeer kansen om circulaire economie in huidige activiteiten, structuren, strategieën en planning mee te nemen;
  3. Gebruik alle communicatiekanalen om de potentiële rol van het bedrijf als katalysator en facilitator van een circulaire economie uit te dragen;
  4. Investeer tijd en ondersteuning in externe initiatieven, zoals het bij elkaar brengen van ontwerpers met afval- en grondstofmanagers.

CIWM, 2014 p.27

Productie aanpassen

De eigenschappen van restsromen worden voor een groot deel al vastgelegd in de productie van een product. Produceren in een circulaire economie heeft verbanden met ontwerp, verkoop en afvalinzameling, maar elementen die specifiek van toepassing zijn op fabricage zijn de rol van fabrikanten, materiaalterugwinning en het berekenen van de levenscyclus.

Rol van fabrikanten

Fabrikanten kunnen ervoor zorgen dat producten ontworpen en gefabriceerd worden met een minimale impact op de omgeving door de hele levenscyclus van het product. Fabrikanten hebben ook de mogelijkheid om waarde toe te voegen, door producten te repareren, her te gebruiken, op te knappen en als dienst te verkopen.

Meer info op de Circular Economy Toolkit website

Materiaalterugwinning & restafval

In een circulaire economie levert de afvalindustrie grondstoffen aan productieprocessen, waardoor de noodzaak om materiaal te importeren afneemt. Terwijl de terugwinning van materialen maximaal is, wordt restafval gebruikt als brandstof om energie te leveren aan producenten.

ESA, 2013 p. 5

Bereken een LCA

Een van de belangrijke elementen in het productieproces is het maken van de LCA van een product. De resultaten van de LCA kunnen het ontwerpproces vervolgens weer beïnvloeden. Een website die een instrument geeft om de LCA te bepalen voor elektrische, elektronische, verwarmings- en koelproducten, is PEP Ecopassport.

Meer info op de RIVM & PEP Ecopassport websites