Wat is ketensamenwerking?

Circulaire economie vraagt om systeemdenken: bedrijven moeten niet langer gefocust zijn op persoonlijk financieel gewin maar op het optimaliseren van het gehele systeem. Hier is samenwerking tussen en binnen organisaties voor nodig. In dit artikel wordt kort uitgelegd waarom dit zo belangrijk is, en wat hiervoor nodig is. Wederkerigheid, formeel en informeel vertrouwen en transparantie … Meer lezen over Wat is ketensamenwerking?