Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe creëer je waarde in een circulaire economie?

Binnen een circulaire economie zijn verschillende nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren waar een business model op gebaseerd kan worden. Hiervoor is het nodig om waarde creatie te herdefiniëren, waarde creatie circulair te benaderen en de kracht van cycli te gebruiken.

Herdefinieer waarde creatie

Alhoewel het maken van winst een belangrijk doel is van bedrijven, slaat dit doel geen acht op de kansen om duurzaamheid te omarmen. Conventionele businessmodellen vangen niet de ‘waarde’ van sociale- en milieuwinst, noch stimuleren ze de ontwikkeling van businessmodellen die gefocust zijn op duurzaamheidsissues, terwijl dat wel kan leiden tot nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Volgens onderzoek van Jan Jonker zijn er, naast het maken van winst, nog vijf andere principes die waarde kunnen creëren waardoor een businessmodel kan slagen:

 • Meervoudige waarde creëren;
 • Logica zoeken;
 • Strategische keuzes maken;
 • Netwerken gebruiken; en
 • Coöperatief organiseren.
Jonker & Dentchev, 2013

Circulaire waarde

Om circulaire waarde te vangen, is het van belang om de gehele waardeketen te beschouwen. Dit betekent nadenken over de waardepropositie (het product), over het management van de keten, over interactie met de gebruiker en over het verdienmodel. Kansen voor een circulaire business liggen in de bedreigingen van een lineaire economie (aanbod van grondstoffen, toenemende overheidsrichtlijnen) en in sociale trends (circulaire aanbesteding, meervoudige waarde-creatie, co-creatie van waardeproposities).

OPAi, & MVO Nederland, 2004, p.31-33

Als resultaat van circulaire denken kan er, volgens onderzoek van Accenture, Circulaire waarde worden gecreëerd op vier gebieden:

 • Grondstoffen worden blijvend opnieuw gebruikt, en worden dus niet efficiënter, maar oneindig (voorbeeld: hernieuwbare energie).
 • Vloeibare markten ontstaan, waarin producten optimaal gebruikt worden door uitwisseling tussen gebruikers (voorbeeld: deeleconomie).
 • Producten worden ontworpen om een lange levenscyclus te hebben (voorbeeld: overstappen van product naar prestatie).
 • Waardeketens zijn verbonden, waardoor er geen afval wordt geproduceerd in productieprocessen (voorbeeld: recycling, nieuwe materiaalstromen).

Accenture, 2014, p.6

De kracht van cycli

Als laatste zijn er binnen de kringlopen van een circulaire economie vier manieren om waarde toe te voegen aan een product. Door op de volgende vier punten te focussen wordt de waarde gemaximaliseerd die uit een product of materiaal kan worden gehaald:

 1. De kracht van de binnenste cirkel. Door onderhoud, reparatie en aanpassing van bestaande producten en diensten, blijven producten langer in gebruik, voor ze moeten worden terug Genomen voor recycling.
 2. De kracht van de lange cyclus. Het verlengen van de gebruiks- en levensduur van bestaande producten en processen.
 3. De kracht van cascades. Het creëren van nieuwe combinaties van grondstoffen en materiaalcomponenten en de ver- en inkoop van opgewaardeerde reststromen;
 4. De kracht van pure cirkels. Het 100% gebruik van zuivere grondstoffen en materialen.

Ellen Macarthur Foundation, 2013a, p.33-36

Hier zijn twee extra krachten aan toegevoegd door IMSA:

 1. De kracht van dematerialisatie: de verschuiving van fysieke producten naar virtuele services, die leidt to toename in poductie en afname van grondstof gebruik.
 2. De kracht van productie op aanvraag: Alleen produceren wanneer er vraag naar is.
Renswoude, van , Wolde, ten & Joustra. 2015.