Engels

Mijn Leefomgeving

Hoe leggen de bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen een duurzaam warmtenet aan?

Wanneer in 2016 in de Benedenbuurt in Wageningen duidelijk wordt dat de riolering van de jaren ’50 woningen aan vervanging toe is, ziet een groepje bewoners dat als een uitgelezen kans voor verduurzaming. Ze willen van het gas af met behulp van een collectief warmtenet.

Voordat de hele wijk officieel wordt ingelicht, vindt er in 2017 eerst een haalbaarheidsstudie plaats. De resultaten zijn positief: een warmtenet voor de buurt lijkt haalbaar. Datzelfde jaar organiseren de initiatiefnemers een buurtbijeenkomst, waar zo’n 100 mensen op afkomen. De coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WoW) wordt opgericht en veel bewoners sluiten zich aan.

Met laagdrempelige communicatie overtuigt de coöperatie andere buurtbewoners mee te doen. In 2018 zet 44% van de bewoners een handtekening onder het plan. Dit leidt ertoe dat de Benedenbuurt wordt aangemerkt als proeftuin aardgasvrije wijk door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het initiatief ontvangt subsidie.

Met een draagvlak van 44% is de coöperatie goed op weg, maar een warmtenet in de wijk is pas rendabel als tussen de 80 en 90% van de woningen meedoet. Als genoeg bewoners de overstap durven maken, kunnen in 2021 de eerste woningen van het gas af.

Op Hier Opgewekt delen initiatiefnemers Wanka Lelieveld en Robert-Jan Geerts hun ervaringen en geleerde lessen. Zie: