Engels

Mijn Leefomgeving

Hoe werkt buurtplatform Stinskracht in Zwolle?

Vrijwilligers in de Zwolse wijk Westenholte hebben naast een fysiek buurtloket ook het online buurtplatform Stinskracht  opgezet om de verbondenheid in de wijk te versterken en elkaar ook beter te informeren over bijvoorbeeld ontwikkelingen in de omgeving. 

Ter aanvulling op informatieavonden voor bewoners ontstaan er steeds meer online buurtplatforms die gebruikt worden voor communicatie over de leefomgeving. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Omgevingswet. Hierin staat namelijk dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om mee te denken en doen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Stinskracht uit Zwolle is geïnspireerd op het buurtplatform-concept van Mijnbuurtje.nl, een sociale onderneming uit Nijmegen. Het concept bestaat uit training en coaching: bewoners, ambtenaren en sociale professionals worden opgeleid tot ‘buurtverbinders’. Het team van buurtverbinders werkt samen om vraag en aanbod van burenhulp en professionele hulp op elkaar af te stemmen.

Het LPB, een netwerkorganisatie van professionals die wijkgericht werken, heeft verschillende Nederlandse buurtplatforms vergeleken. Bekijk hier de resultaten.