Engels

Natuurlijk Kapitaal

…met betrekking tot monetarisering?

Barrières wat betreft monetarisering kunnen de integratie van natuurlijk kapitaal in de weg staan. De complexiteit rondom natuurlijk kapitaal brengt veel onduidelijkheid met zich mee over de gemonetariseerde waarde van natuurlijk kapitaal. 

Complex veld in ontwikkeling

Er bestaat veel onduidelijkheid over welke natuurlijke processen plaatsvinden binnen ecosysteemdiensten en welke kosten en baten deze leveren. Daarnaast verschillen de partijen die de kosten maken en de baten ontvangen vaak en speelt de vraag of sommige onderdelen van natuurlijk kapitaal überhaupt gemonetariseerd kunnen worden. Bedrijven zijn verder vaak onwetend over het bestaan van instrumenten om natuurlijk kapitaal te monetariseren. Tot slot is het voor veel partijen lastig dat het niet mogelijk is om gemonetariseerd natuurlijk kapitaal en financieel kapitaal tegen elkaar weg te strepen. Voor sommigen is het idee van monetarisering van ecosysteemdiensten überhaupt onacceptabel.

Institute for European Environmental Policy (2013), p. 22 & 463.

Natural Capital Coalition (2014b).

True Price, Deloitte, EY & PwC (2014), p. 12-15.