Engels

Natuurlijk Kapitaal

Waarom zou ik, als financiële instelling, natuurlijk kapitaal integreren in mijn besluitvorming?

Natuurlijk kapitaal is ook van belang voor financiële instellingen: risico’s schuilen in de waardeketens van klanten van banken, beleggers en verzekeraars. Het integreren van natuurlijk kapitaal in de besluitvorming maakt het anticiperen op deze risico’s mogelijk en blijkt daarnaast financieel aantrekkelijker. Financiële instellingen spelen ook een curciale rol in de transitie naar een groene economie, omdat deze transitie kapitaal en investeringen vergt.

Natuurlijk kapitaal is van belang voor financiële instellingen

Toenemende druk op natuurlijke bronnen heeft in de afgelopen tien jaar voor een omkering gezorgd van een honderdjarige trend in afname van grondstofprijzen. Afname van waterkwaliteit, waterschaarste, verlies van soorten en afbraak van ecosystemen zijn niet alleen materieel voor projectfinancieringen, maar ook voor kredieten, participaties, fondsen, obligaties en verzekeringsproducten.

Natural Capital Declaration (2013), p. 5.

Risicomanagement

Voor banken, beleggers en verzekeraars zijn veel risico’s die samenhangen met natuurlijk kapitaal verstopt in de waardeketens van klanten. Kledingbedrijf H&M heeft nu al te maken met stijgende katoenprijzen door watertekorten. Dit kan voor H&M een probleem worden wanneer deze kosten niet doorberekend kunnen worden aan klanten. Unilever schat dat klimaatverandering reeds leidt tot een netto kostenpost voor het bedrijf van US$ 265 miljoen per jaar. Een ander risico van het negatief beïnvloeden van natuurlijk kapitaal betreft reputatie. De waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten krijgt steeds meer media-aandacht, lokale gemeenschappen krijgen steeds meer invloed, NGO’s blijven activistisch, en consumenten zijn zich steeds meer bewust van milieu- en sociale factoren van producten en diensten. Een beschadigde reputatie kan voor een financiële instelling een negatief effect hebben op het aantrekken van klanten of zijn kredietbeoordeling.

Natural Capital Declaration (2013), p. 5.

DB Climate Change Advisors (2012), p. 27 & 36.

Duurzaam investeren rendeert beter

Investeren in duurzaamheid heeft meestal de prestatie van vergelijkbare traditionele investeringen geëvenaard en is deze vaak zelfs voorbij gestreefd. Dat geldt voor verschillende beleggingscategorieën en over verschillende tijdsperioden, op absolute basis en gecorrigeerd voor risico. Ook de volatiliteit is lager.

Morgan Stanley (2015), p. 1.

Financieringsbehoefte

De groene economie vereist een kapitaalintensieve transitie met investeringen in nieuwe vaardigheden, instituten en technologieën die grondstofgebruik en vervuiling vervangen. Tot US$ 6.000 miljard per jaar is nodig tot 2030 voor schone en veerkrachtigere energie-, water-, transport- en stedelijke infrastructuur.

UNEP (2015), p. 1.