Engels

Voeding & Duurzaamheid

…als consument?

In het eigen voedingspatroon kan de consument duurzamer worden, maar ook door actief te worden in het herinrichten van de voedselketen kan zij bijdragen aan verduurzaming.

Een duurzaam voedingspatroon

Door een meer plantaardig dieet te volgen en vooral (rood en bewerkt) vlees te beperken, kan men de ecologische voetafdruk verkleinen. Tevens is de keuze voor seizoensgebonden producten over het algemeen beter en geldt dat een product hoger scoort op duurzaamheid naarmate het minder schakels doorloopt en de afstand van producent tot consument kleiner is. Tot slot kan een consument verduurzamen door te letten op keurmerken.

Alternatieve voedselnetwerken

Via voedselcoöperaties, boerenmarkten en voedselboxen die zich inzetten voor duurzaamheid kunnen consumenten actief worden in alternatieve netwerken. Wat deze initiatieven gemeenschappelijk hebben is een grotere nadruk op lokale en duurzame productie en een verbinding tussen producent en consument. Willem en Drees probeert bijvoorbeeld aardappels, groenten en fruit van boeren uit de buurt regionaal verkrijgbaar te maken. ‘Uit je eigen stad’ is een idealistisch bedrijf dat in de stad groenten, paddenstoelen, kippen en vis produceert en dat in hun eigen winkel en restaurant verkoopt. De Slow Food-beweging (als tegenhanger van fastfood) is gericht op een sociale voedingsstijl. Het uitgangspunt is dat mensen kunnen genieten van voedsel en bewust moeten zijn van de manier waarop het wordt geproduceerd. Ieder individu in de voedselketen is zelf ook consument en door nieuwe vormen van contact te zoeken die voorbij het primaire economische winstbelang gaan, kunnen sociale en culturele voedselwaarden die op de achtergrond zijn geraakt weer nieuwe betekenis krijgen.

PBL (2013), p. 91-94.

Dagevos, J. C., Bakker, D. H., Vogelzang, T. A., & Meeusen, M. J. G. (2015), p. 28-29.

Casus: Youth Food Movement

De Youth Food Movement (YFM) is een Nederlandse jongerenbeweging die door middel van evenementen als eat-ins, debatten, de YFM Academie en het Food Film Festival jongeren bewuster wil maken van de effecten van voedselkeuzes en de eerlijkheid en gezondheid van het voedselsysteem. Regelmatig organiseert YFM onder de noemer Damn Food Waste grote bijeenkomsten waarbij oplossingen tegen voedselverspilling centraal staan (damnfoodwaste.nl). Hoewel de YFM als alternatief voedselnetwerk nog niet heel lang bestaat, is er zowel vanuit overheid en bedrijfsleven als vanuit consumenten die zich normaal niet veel met voedselkeuze bezighouden, veel interesse in YFM’s werkwijze. Op termijn is het niet ondenkbaar dat het leidt tot een cultuuromslag.

Website YFM.