Engels

Voeding & Duurzaamheid

Wat zijn de barrières met betrekking tot ontwikkeling van kennis?

Wat betreft de ontwikkeling van kennis kan het moeilijk zijn om individuele producten te meten op duurzaamheid. Bovendien is kennis te veel verspreid; het ontbreekt aan kennisnetwerken..

Het meten van individuele producten

Hoewel voedingspatronen en -producten vaak worden gemeten op hun niveau van duurzaamheid, bijvoorbeeld met behulp van Life Cycle Assessment (LCA), wordt hiervoor meestal naar de gemiddelde milieudruk van ingrediënten gekeken, zonder onderscheid te maken tussen verschillende producenten, verwerkers en supermarkten. Vaak is dit soort informatie niet tot in detail beschikbaar of willen bedrijven die gegevens niet prijsgeven. Op dit moment is er daarom behoefte aan een compleet en eenvoudig model om de duurzaamheid van individuele producten met elkaar te vergelijken. 

FNLI (2012), p. 1-4.

Ontwikkeling van kennisdeling

Hoewel al lange tijd onderzoek wordt gedaan naar voeding en duurzaamheid, zijn wetenschappelijke netwerken in veel opzichten nog onderontwikkeld. Relatief nieuwe onderwerpen zoals het meten van voedselverspilling, circulaire economie en natuurlijk kapitaal beschikken nog niet over algemeen geldende definities en meetmethodes. Bij voedselverspilling is het zo dat door uiteenlopende bronnen en bestemmingen van verspilling, de verscheidene belangen van ketenpartijen en een onderontwikkeld kennisnetwerk nog weinig integrale verspillingsmetingen kunnen worden gehouden.

PricewaterhouseCoopers (2011), p. 2.