Engels

Voeding & Duurzaamheid

Hoe kunnen we duurzame voeding definiëren?

Een eenduidige definitie van duurzame voeding of duurzaam voedsel bestaat niet. In algemene zin past duurzame voeding binnen de definitie van duurzame ontwikkeling van de Brundtland-commissie.

Brundtland-definitie

Volgens de Brundtland-definitie is duurzame voeding geproduceerd en geconsumeerd in een voedselsysteem dat voorziet in het voeden van huidige generaties zonder de economische, sociale en ecologische fundamenten voor de voeding van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Duidelijk is wel dat als we onze voedselproductie en voedingsconsumptie steeds duurzamer maken, we ook steeds dichter bij een duurzaam voedselsysteem komen.

WCED (1987).

Voedselsysteem

Een voedselsysteem is de verzameling van alle activiteiten verbonden met de productie, verwerking, distributie, bewerking en consumptie van voedsel, evenals de socio-economische en ecologische uitkomsten van deze activiteiten. Een duurzaam voedselsysteem levert dus voedselveiligheid en gezonde voeding voor iedereen zonder dat de economische, sociale en ecologische fundamenten voor voedselveiligheid en voeding voor toekomstige generaties in gevaar komen.

FAO, report by the high level panel of experts (2014), p. 12.

Ecologische houdbaarheid

Ecologische houdbaarheid van de voedselvoorziening hangt af van “het beslag dat de mondiale voedselvoorziening legt op grond, natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en de bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen en de afname van biodiversiteit.” Deze houdbaarheid is onder andere meetbaar aan de hand van indicatoren zoals omvang en aard van landgebruik, watergebruik, grondstoffengebruik, uitstoot van broeikasgassen en biodiversiteit.

WRR (2014), p. 120.

Voedselketens en voedingspatronen

Het helpt om over het voedselsysteem mede in termen van voedselketens en voedingspatronen te spreken. Een voedselketen is een aaneenschakeling van twee of meer organisaties of individuen die direct betrokken zijn bij stromen van voedingsproducten, diensten en financiële middelen van bron naar consument. Een voedingspatroon is het totaal aan voedingsmiddelen dat iemand consumeert, waarbij de hoeveelheid en verhouding van voedingsstoffen alsook de wijze van consumptie centraal staat.

Voedingscentrum (2011), p. 5-7.

Mentzer, J.T. et al. (2001).