Engels
Hoe verandert de verhouding tussen bewoners en overheden inzake de leefomgeving?
4
 

Mijn Leefomgeving

Hoe kwam de buurtmoestuin in Amsterdam Zuid-Oost tot stand?

Buurtwerkkamer De Handreiking introduceerde in 2017 een plan voor de aanleg van een buurtmoestuin in het Amsterdamse stadsdeel Zuid-Oost op een braakliggend stukje grond. In eerste instantie bleek het realiseren van de moestuin toch lastig. Omwonenden waren er onder andere bang voor dat een onlangs ontstane rattenplaag terug zou komen.

Toen is de hulp van Bloei & Groei ingeroepen. Deze partij kent alle bewoners goed én heeft professionele ervaring bij het opzetten van moestuinen en het verbouwen van voedsel. Inmiddels is er een mooie buurtmoestuin gerealiseerd, ondersteund door de gemeente Amsterdam. De ratten zijn gelukkig nooit teruggekomen.

In het onderstaande filmpje worden veel bruikbare tips over samenwerking en organisatie rond deze buurtmoestuin uit de doeken gedaan. Meer informatie is hier te vinden.