Engels

Mijn Leefomgeving

Waar kan ik terecht voor hulp bij het realiseren van mijn initiatief?

Om een bewonersinitiatief te starten én te behouden, is het in de praktijk vaak handig of zelfs noodzakelijk om hulp te zoeken bij ervaren deskundigen of professionele adviseurs en organisaties. Hieronder is een overzicht van (landelijke) organisaties die kennis en ervaring met uiteenlopende bewonersinitiatieven bundelen en delen. Soms kun je gratis advies en begeleiding krijgen, terwijl er in andere gevallen een vergoeding wordt gevraagd of een (betaald) lidmaatschap vereist is. 

Algemeen over de Omgevingswet

 1. Aan de slag met de Omgevingswet is een programma dat overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, maar ook jou als initiatiefnemer ondersteunt bij het werken met de wet.
 2. DuurzaamDoor kan jou koppelen aan de overheid. De focus ligt op de duurzame en groene economie en er is ook aandacht voor de Omgevingswet.

Energie-initiatieven

 1. Energie Samen ondersteunt en vertegenwoordigt alle energiecoöperaties en collectieve energie-initiatieven in Nederland. Ze kunnen je ook helpen met belangenbehartiging, projectbegeleiding en projectfinanciering. Buurtwarmte (van Energie Samen) bundelt de ervaring van energiecoöperaties om in hun wijk duurzame warmtebronnen te ontwikkelen
 2. HIER is een stichting die jou activeert om iets te doen aan klimaatverandering. HIER opgewekt is het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven.
 3. HOOM is de landelijke coöperatie die energie-initiatieven ondersteunt om aan de slag te gaan met energiebesparingsprojecten in wijk en buurt. HOOM werkt nauw samen met Buurtwarmte.
 4. Participatiecoalitie helpt jou en je organisatie bij de ontwikkeling van regionale energiestrategieën en aardgasvrije wijken. Hierin werken verschillende organisaties en stichtingen samen: HIER, Energie Samen, de Natuur en milieufederaties, Buurkracht en LSA bewoners.
 5. Windunie ondersteunt jou met het opzetten van projecten rond duurzame energie, zoals een windmolen- of zonnepark.

Groen-, natuur- en milieu-initiatieven

 1. Groen Dichterbij van IVN ondersteunt jouw initiatief om samen met anderen groen aan de slag te gaan; op een schoolplein, een braakliggende plek in de buurt of de tuin bij een zorginstelling. In hun Kennisbank vind je voorbeeldprojecten, factsheets, artikelen, publicaties en antwoorden op veel gestelde vragen.
 2. Natuur- en Milieufederaties ondersteunen je onder andere met inspraaktrajecten naar de overheid, het opstellen van een landschappelijke waardenkaart en het in beeld brengen van de meerwaarde van milieu, natuur en landschap.
 3. Stichting Voedselbosbouw Nederland ondersteunt jouw initiatief bij ontwerp, aanleg beheer en exploitatie van voedselbossen in Nederland.
 4. Stadslandbouw Nederland biedt een digitaal stedelijk voedselplein dat kennis en ervaring uitwisselt. Ze helpen je verder en bewust maakt van hoe voedsel van dichtbij kan bijdragen aan een meer sociale en klimaatbestendige omgeving.
 5. Stichting Steenbreek zet zich met concrete groene acties met bewoners, gemeenten en het bedrijfsleven in om je tuin, straat en wijk klimaat-adaptief te maken en de biodiversiteit te verbeteren. Steenbreek werkt hierin samen met onder meer Huisje Boompje Beter.

Wooninitiatieven

 1. Servicepunt Anders Wonen Anders Leven geeft praktische informatie voor als je wil wonen en leven in een ecologische en meer sociale omgeving. Dit kan bijvoorbeeld in een duurzaam huis, in een woongroep of leefgemeenschap.
 2. Tiny House Nederland geeft een overzicht van initiatieven op het gebied van Tiny Houses, hoe je zelf ‘tiny’ kan wonen of bouwen en links naar bloggende ervaringsdeskundigen en bedrijven. De stichting is momenteel een ‘slapende’ stichting.
 3. Vereniging EigenHuis ondersteunt je als je in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) een huis wil bouwen. Dit doen ze met een stappenplan en advies over een gezamenlijke aanpak om samen met anderen een stuk grond te kopen en daar een aantal huizen op te bouwen.
 4. Cooplink deelt kennis van en over wooncooperaties. Het laat voorbeeld initiatieven zien en brengt je op de hoogte van trends en het laatste nieuws. Cooplink is dé plek waar je mede-wooncooperaties kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen.

Buurtinitiatieven

 1. Buurkracht ondersteunt je met tips, trucs en tools om je initiatief tot een succes te maken.
 2. LSA is het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. Hier kan je terecht voor kennis over buurtrechten en initiatieven op het gebied van zorg, energie en je leefomgeving.
 3. LVKK, de landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, ondersteunt lokale burgerinitiatieven, voornamelijk in dorpen.
 4. Righttochallenge (R2C) geeft je kennis over het uitdaagrecht (Right to Challenge), het opzetten van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en gemeenten, opzetten van communicatietrajecten en juridische aspecten.
 5. Voordebuurt is een platform dat zich inzet voor lokale verbondenheid en actief bijdraagt aan de levendigheid binnen de lokale gemeenschap in dorpen en kleine steden met oplossingen voor leefbare buurten en tips voor buurtinitiatieven.

Maatschappelijke bewonersinitiatieven

 1. Greenwish kan je heel concreet helpen met de volgende stap bij het realiseren van je maatschappelijke initiatief. Het kan dan gaan om een projectplan schrijven, financiering vinden of communicatie.
 2. Nudge helpt bewoners en organisaties met initiatieven die op elkaar lijken elkaar te vinden om samen op te kunnen trekken.
 3. SESAM Academie is een maatschappelijk adviesbureau van gemotiveerde experts die hun expertise gratis inzetten voor vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen en burgerinitiatieven.

Waardebepaling en financiering

 1. Fondswervingonline is een sociale onderneming opgezet om leden toegang te geven tot subsidies, fondsen, beurzen, financiering en kennis, zodat waardevolle nieuwe initiatieven tot stand kunnen komen.
 2. IdealenKompas Hulp, geld, advies of kantoorruimte om je idee te realiseren zijn te vinden via deze maatschappelijke marktplaats.
 3. MAEX helpt je de waarde van je initiatief zichtbaar en meetbaar te maken. Daarmee krijg je makkelijker toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren die impact willen maken en samen willen werken.
 4. VoorjeBuurt is een crowdfunding en -sourcingplatform voor je buurt, dorp of stad. De missie van Voor je Buurt is om mensen met creatieve, leuke, inspirerende en nodige ideeën voor buurten, dorpen en steden te helpen bij het opzetten en realiseren van hun initiatief.
 5. Whydonate helpt jouw initiatief, bedrijf of organisatie bij het zelf opzetten van een crowdfunding platform.

Fondsen

 1. Katalys biedt jouw initiatief gratis trainingstrajecten met workshops en coaching om praktisch en concreet aan de slag te gaan met crowdfunding, social media, pitchen of burgerplanvorming. Check ook Kern met Pit.
 2. Triodos Foundation ondersteunt vernieuwende initiatieven die met hun initiatief bijdragen aan gezondheid & ontwikkeling, bodem & biodiversiteit en gelijke kansen.
 3. VSBfonds investeert in de kwaliteit van samenleven in Nederland en ondersteunt je initiatief met donaties, praktische kennis en netwerken.