Engels
Hoe verandert de verhouding tussen bewoners en overheden inzake de leefomgeving?
4
 

Mijn Leefomgeving

Hoe regel ik geld voor mijn initiatief?

Voor de start van een initiatief is vaak relatief makkelijk geld te vinden. Steeds meer gemeenten kennen zogeheten bewonersfondsen of innovatiegelden waarmee zij bewonersinitiatieven stimuleren. Ook provincies en waterschappen hebben regelmatig subsidieregelingen. Vaak steunen ze echter bewonersinitiatieven het liefst eenmalig. De uitdaging is dan ook hoe je een initiatief creëert die op de langere termijn een gezonde financiële basis heeft.

 • In dit inspiratieboekje worden twaalf financieringsbronnen beschreven. Ook worden er suggesties voor concrete acties gegeven die je kunt ondernemen naar mogelijke financiers.
 • Platform 31 geeft ook een overzicht van nieuwe vormen van financiering van maatschappelijke initiatieven.
 • Kijk ook eens op het Idealenkompas van de Stichting Greenwish. Het is een online wegwijzer die initiatiefnemers met een goed idee ‘matcht’ met organisaties en personen die initiatieven kunnen helpen met advies, middelen of financiering.

Tips voor het benaderen van mogelijke financiers

 • Draagvlak voor je initiatief bij mede-bewoners en de gemeente geeft potentiële financiers vertrouwen. “Succesvolle initiatieven starten niet met een discussie over geld. Zij starten met een idee, een droom. Ze hebben de wens om iets met elkaar te organiseren, zoals ontmoeting, zorg in de eigen buurt of een voorziening die dreigt te verdwijnen. Ze voelen de urgentie en weten die goed te verwoorden. Ze weten wat er speelt in het dorp of de buurt en ontwikkelen daarom plannen waar bewoners op zitten te wachten.” (Van Xanten, Movisie, 2015).
 • Laat waar mogelijk andere partijen helpen bij financiering, zoals een woningbouwcorporatie die de exploitatie en beheer van vastgoed voor haar rekening neemt. Ook adviseurs van fondsen en gemeentes kunnen je op weg helpen.
 • Een inzichtelijke boekhouding is een must als je met geld van derden gaat werken. Laat je vooraf goed juridisch en financieel adviseren.
 • Om voor financiering van een gemeente in aanmerking te komen moet je onder meer laten zien dat jouw initiatief aansluit bij het lokale of provinciale beleid. Daarnaast helpt het om aan te tonen dat je initiatief maatschappelijk rendement oplevert.

Hoe bepaal je het maatschappelijk rendement van je initiatief?

“Maatschappelijk rendement is de winst of toegevoegde waarde van een project voor de hele maatschappij. Anders gezegd: maatschappelijk rendement is de verhouding tussen de benodigde investering in geld, mensen en/of middelen (input) enerzijds en het maatschappelijk effect dat wordt bereikt (outcome) anderzijds.” LPBL, 2011

Uit onderzoek blijkt dat gemeentes initiatieven op het gebied van het zelfbeheer van openbaar groen financieel ondersteunen, omdat ze de meerwaarde inzien: niet alleen wat betreft maatwerk in groenbeheer, maar ook meerwaarde voor sociale cohesie tussen buurtbewoners en persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen. Aalbers et al, WUR, 2018

Er zijn dus meerdere factoren die de waarde van een initiatief mede bepalen. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om meer ‘zachte’ waardes als sociale cohesie en een gezonde leefomgeving.

In het handboek ‘Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief’ wordt een ‘waarderingsinstrument’ geïntroduceerd waarmee bewoners en wijkondernemers systematisch kunnen inschatten welke waarde hun eigen initiatief heeft. De opstellers van het handboek zien bewonersinitiatieven altijd in een speelveld tussen drie punten: markt, overheid en samenleving. Die hebben verschillende kernwaarden: bij de markt gaat het om rendement, bij de overheid om legitimiteit en bij de samenleving om betrokkenheid of eigenaarschap. Het uiteindelijke waarderingskader is in de kern een poging om tussen deze drie kernwaarden een balans te vinden. Liever een initiatief dat op alle waarden een voldoende scoort dan één dat bijvoorbeeld buitengewoon legitiem is, maar geen betrokkenheid laat zien of absoluut niet rendeert. Tussen de drie waarden kunnen aanzienlijke spanningen bestaan.

Kruiter, Kruiter & Blokker, 2015. Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

MAEXchange

De MAEXchange is een online instrument dat de maatschappelijke waarde van je initiatief laat zien aan de hand van gegevens die jij zelf invult. Jij kan met de MAEXchange beter laten zien welke waarde jij creërt en wie hier gebruik van maakt. Hierdoor ben je beter zichtbaar voor partijen die willen investeren of samenwerken.

Lees meer

 • In Creëren van maatschappelijke meerwaarde vind je een verzameling van interviews, praktijkvoorbeelden en verzamelde geleerde lessen over de maatschappelijke waardecreatie binnen gebiedsontwikkeling.
 • In Voorbij de pioniersfase wordt onderzoek gepresenteerd naar hoe bewonersinitiatieven die succesvol opgestart zijn ook op de langere termijn een gezonde financiële basis kunnen krijgen.

Waar kan ik terecht voor financiering van mijn initiatief?

Crowdfunding

 • Voor je Buurt is een crowdfunding en -sourcingplatform voor de buurt, dorp en stad.
 • Via Oneplanetcrowd kunnen mensen via leningen investeren in ondernemingen en projecten die zich richten op een duurzamere economie.
 • Whydonate is een crowdfunding en fondsenwerving platform voor allerlei goede doelen en helpt mensen en organisaties om zelf een crowdfundingplatform op te zetten.

Fondsen

 • Fondenzoeken.nl koppelt maatschappelijke organisaties die financiering zoeken met fondsen die hiervoor hun kapitaal ter beschikking stellen zoals vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, overheidsfondsen.
 • Via Fondswervingonline kun je fondsen vinden die passen bij jouw initiatief. Je kunt er zoeken in een database met duizenden financiële regelingen zoals subsidies, fondsen, kredieten en sponsors.

Sponsoring

 • Triodos Foundation ondersteunt vernieuwende initiatieven die bijdragen aan gezondheid & ontwikkeling, bodem & biodiversiteit en gelijke kansen.
 • Voor de Wereld van Morgen is de community van ASN Bank. ASN Bank helpt startende duurzame ondernemingen groeien met kennis, publiciteit, geld en een veelzijdig netwerk.
 • KNHM-foundation ondersteunt initiatieven om de leefomgeving socialer en mooier te maken en biedt advies op maat, expertise, netwerk én passende financiering. Bekijk ook Kern met Pit!
 • Rabobank ondersteunt initiatieven voor het versterken van de lokale leefomgeving door sponsoring, donaties en een wensenfonds (in Leiden, Katwijk, Leiderdorp en Oegstgeest).
 • VSBfonds investeert in de kwaliteit van samenleven in Nederland en ondersteunt met donaties, praktische kennis en netwerken.