Engels

Mijn Leefomgeving

Hoe werd het zonnepark op Ameland gerealiseerd?

Op Ameland zijn 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Het zonnepark, dat sinds 2016 open is, produceert genoeg elektriciteit voor de ruim 1.500 huishoudens op het eiland. Het plan om het eiland volledig van lokaal en duurzaam opgewekte energie te voorzien, komt hiermee erg dichtbij.

Zonnepark Ameland is een gezamenlijk project van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco. De drie partners vormen samen een bv met daarin elk 3.000 euro eigen vermogen.

De energiecoöperatie maakte zich sterk voor lokale betrokkenheid, bijvoorbeeld dat eigenaren van recreatiewoningen via een obligatielening konden meedoen aan het park. Ook werd afgesproken dat de aanleg veelal door lokale bedrijven werd gedaan. Binnen de samenwerking was de gemeente verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing, het vergunningstraject en de aanvraag van de exploitatiesubsidie. Eneco had de verantwoordelijkheid voor de technische realisatie en heeft het beheer van het zonnepark onder haar hoede.

Johan Kiewiet van de Amelander Energie Coöperatie vertelt in een artikel van Hier Opgewekt over de samenwerking met de gemeente en Eneco: “Johan merkt dat er vaak wantrouwen is ten aanzien van het commerciële Eneco. Volgens hem los je dit soort problemen op door in relaties te investeren. Ook adviseert hij om bij geschillen tussen twee partijen de interventie van een derde te gebruiken.”

Hier lees je over de Amelander Energie Coöperatie.