Engels
Circulaire Keten
2
 

 

 

 

 

Circulaire Economie

… in circulaire bedrijfsmodellen en waardeketens?

Om als bedrijf de transitie te maken naar een circulair businessmodel is ook een sluiteend verdienmodel noodzakelijk. De transitie vereist ook een nieuwe gebruiksaanwijzing voor samenwerking in de keten.

Terminologie

Een veelvuldig genoemde barrière in de ontwikkeling van de circulaire economie is vertalen wat het betekent op een praktisch niveau voor bedrijven en organisaties. De terminologie kan een uitdaging vormen, en het concept is zo groot dat het overweldigend kan overkomen. De ‘circulaire economie’ kan vele betekenissen hebben voor verschillende personen; daarom moet de terminologie verhelderd worden om twijfel te voorkomen over wat de uitkomst moet zijn.

CIWM, 2014 p21-23.

Businesscase

Om bedrijven de circulaire economie te laten omarmen is een betere businesscase nodig. In een enquete uit 2016 staat de ontoereikende businesscase op de eerste plaats van barrières genoemd door het bedrijfsleven (38 procent). UPS & Green Bizz. 2016, p11.

Ook Nederlandse bedrijven stippen het creëren van een levensvatbare businesscase aan als de primaire barrière tot het realiseren van hun circulaire initiatief.

Financiering

Zie de vraag ‘Hoe veranderen risico en rendement in circulaire businessmodellen?’. 

B2B-samenwerking

Het invoeren van circulaire principes kan ertoe leiden dat meerdere bedrijven hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Dit kan uitmonden in een complex netwerk waarin leveranciers alle benodigde materialen kunnen leveren, alle infrastructurele voorzieningen voor (retour)logistiek aanwezig zijn, en een gediversifieerde markt functioneert voor teruggewonnen materialen.

Bedrijven komen verschillende hordes tegen op deze route. Er zijn potentieel hoge transactiekosten en vertragingen in onderhandelingen met partnerbedrijven. Sommige grote retailers zijn ervaren in het opleggen van normen en standaarden in hun keten. Andere bedrijven hebben langetermijnrelaties met hun leveranciers. Dit geldt niet voor alle bedrijven.

De waarschijnlijkheid dat bedrijven samenwerken neemt toe als ze niet direct concurreren (bijvoorbeeld, netbeheerders die in verschillende regio’s actief zijn) of als ze zich richten op verschillende sectoren.

Preston, 2012, p15.

Prikkels in de waardeketen

Productie en consumptie vinden vaak plaats in verschillende landen met inputs van meerdere bedrijven over de hele wereld. In een circulaire economie moeten waardeketens mogelijk worden heringericht zodat informatie en materialen in beide richtingen vloeien — om zo hergebruik en herfabricage (remanufacturing) mogelijk te maken.

Een sleutelvraag is hoe prikkels in de waardeketen zo uitgekiend worden dat, van productontwerp tot eindgebruiker, bedrijven het gebruik van duurzame materialen en eigenschappen (duurzaamheid, mogelijkheid tot repareren) in de kern van hun productstrategie plaatsen.

Preston, 2012, p15.

Retourlogistiek

Als klanten producten aanschaffen dan kan de distributie zo worden georganiseerd dat voordelen van schaalvergroting optreden. Maar producten terugnemen van consumenten is een koppig en kostbaar probleem. Het ontbreken van mogelijkheden tot schaalvergroting in first-reverse-mile-logistiek kan kosten opblazen in veel ontwikkelde landen en steden.

Agrawal, Atasu, and Van Wassenhove. 2016