Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe maak je je businessmodel financierbaar?

Elisa Achterberg
Geschreven samen met: Elisa Achterberg Co-Founder van
Circular Finance Lab
 Veel circulaire ondernemingen creëren waarde en het is belangrijk om dit duidelijk naar voren te laten komen in de aanvraag van financiering voor de onderneming. 

Je kunt de ondernemingsrisico’s verkleinen door in stappen over te schakelen naar een circulair bedrijfsmodel, zodat je als onderneming aantrekkelijker wordt voor financierders. Hieronder geven we 10 stappen om je businessmodel financierbaar(der) te maken, afkomstig uit de whitepaper van Fischer and Achterberg (2016).

1. Kies een logisch startpunt

Als je naar een circulair businessmodel wilt overstappen, blijf dan dicht bij de kerncompetenties die jij of je bedrijf al hebt. Dit creëert vertrouwen in de onderneming.

2. Genereer extra omzet door meerdere gebruikscycli

De winstgevendheid van een circulair businessmodel is afhankelijk van het vermogen om producten gedurende meerdere gebruikscycli in te zetten. De winst kan aanzienlijk toenemen wanneer een circulair bedrijfsstrategie een tweede en derde productleven mogelijk maakt. Restwaarde speelt hierbij een grote rol. Deze kun je verhogen door je product modulair te ontwerpen of anderzijds geschikt te maken voor hergebruik en het  creëren van tweedehands markten.

3. Creëer gunstige voorwaarden met ketenpartners

Het aanpassen van processen in één bedrijf kan leiden tot hogere inkomsten voor een partner elders in de keten. Door samen te werken en goede afspraken te maken kunnen ketenpartners risico’s en opbrengsten delen.

4. Neem iedereen mee in je waardepropositie

Neem je klant mee: maak duidelijk waarom jouw propositie onderscheidend is en aantrekkelijker dan het traditionele model. Zolang de voordelen niet duidelijk zijn voor klant en financier, zal slechts een kleine groep je concept omarmen.

5. Vind nieuwe routes naar de gebruiker

Om de kosten te verlagen en je propositie competitief te maken, overweeg nieuwe routes naar de gebruiker (bijv. via digitale platforms) en heroverweeg de rol van retail.

6. Maak de transitie in stappen

Verklein de kloof tussen voorfinanciering en het break-even punt (the valley of death) door traditionele business units (verkoop) te combineren met circulaire modellen (diensten), en verschuif de balans gradueel naar circulair.

7. Stabiele kasstroom door robuust contract

De combinatie van sterke servicecontracten en het ontzorgen van de klant kunnen leiden tot een loyaal klantenbestand. Dit heeft de potentie om ​​stabiele en lange termijn kasstromen te genereren. Maak duidelijk in het contract waar de risico’s en verantwoordelijkheden liggen. Biedt stimulansen voor gebruikers om hun contracten te continueren (en dus niet te stoppen). Bereken de juiste prijs, die alle kosten dekt die nodig zijn gedurende de levenscyclus van het product. En denk aan stimulansen voor de gebruiker die goed omgaan met het product. En manieren om de dienst stop te zetten bij wanbetaling.

8. Beperk debiteurenrisico

Verminder de kans op wanbetaling door goed betaalgedrag te belonen. Samenwerken hierbij met een financiële partij valt aan te raden.

9. Harmoniseer productwaarde, terugverdientijd en contracttermijn

Als het product dat als service wordt aangeboden een lage onderpandwaarde heeft, kun je het risico voor een financier verminderen door bijvoorbeeld de terugverdientijd te verkorten.

10. Meet milieu-impact op financiële prestatie

Door de milieu-impact van circulaire activiteiten te meten en te rapporteren, kunnen financiële instellingen beslissingen nemen op basis van andere waarden naast hun financiële doelstellingen.