Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn gerelateerde gedachtenstromingen?

Door de jaren heen zijn er veel theorieën geweest over grondstofefficiëntie, het reduceren van afvalstromen en het sluiten van kringlopen. Veel ideeën hieruit zijn gerelateerd aan de Circulaire Economie. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

Herstellend ontwerp

Het idee achter herstellend ontwerp, ontwikkeld door de Amerikaanse professor John T. Lyle in de jaren ‘70, is dat processen binnen alle systemen hun eigen energie en materialen opnieuw kunnen gebruiken. De vraag vanuit de maatschappij wordt ook geleverd binnen de limieten van de natuur.

Meer info op de Regenerative Design-website.

Prestatie-economie

Walter Stahel ontwikkelde de visie van een gesloten-cirkel-economie, inclusief de principes van levensduurverlenging en het herstellen van producten, en het voorkomen van afval. Het verkopen van diensten in plaats van producten is een belangrijk onderdeel van zijn denken: iedereen betaalt voor de prestatie dat een product levert. Dit leidt tot het concept prestatie-economie.

Stahel (2010), Performance Economy, p.1-8

Cradle-to-cradle

In het cradle-to-cradle-model, ontwikkeld door Michael Braungart, worden materialen in industriële en commerciële processen beschouwd als grondstoffen voor technologisch en biologisch hergebruik. Ontwerp is letterlijk van wieg tot wieg – in het ontwerpproces wordt de hele levenscyclus van het product en de gebruikte grondstoffen beschouwd. Technische grondstoffen bevatten geen componenten die schadelijk zijn voor het milieu; biologische grondstoffen zijn volledig afbreekbaar.

Meer info op de cradle-to-cradle-website.

Industriële ecologie

Industriële ecologie is de wetenschap van materiaal- en energiestromen, waar afval binnen industriële cycli dient als grondstof voor een volgend proces. Productieprocessen zijn op zo’n manier ingericht dat ze lijken op ecologische processen.

Biomimicry

Biomimicry is een aanpak, ontwikkeld door Janine Benyus, waarin inspiratie voortkomt uit de natuur. Biomimicry imiteert ontwerpen uit de natuur en past deze toe voor oplossingen in de menselijke maatschappij.

Meer info op de Biomimicry-website.

Groene Economie

De Groene Economie, gedefinieerd door het UNEP (United Nations Environmental Platform), is een economie die resulteert in toenemend welzijn en toenemende sociale gelijkheid, terwijl hij tegelijkertijd de milieurisico’s en ecologische schaarsten sterk vermindert.

Meer info op de UNEP Green Economy website

Blauwe Economie

De Blauwe Economie, ontwikkeld door Günter Pauli, is een economische filosofie die zijn kennis haalt uit de manier waarop natuurlijke systemen zich vormen, produceren en consumeren. Deze kennis wordt toegepast op uitdagingen waar wij voor staan, en wordt omgezet in oplossingen voor lokale omgevingen met specifieke fysieke en ecologische eigenschappen.

Meer info op de Blue Economy-website.

Biobased Economie

Een biobased economie is een economie die niet draait op fossiele brandstoffen, maar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een biobased economie gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Meer info op de Biobased Economy-website.