Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe verhoudt circulariteit zich tot duurzaamheid?

Circulariteit draagt bij aan een duurzamere wereld, maar niet alle duurzaamheidsinitiatieven dragen bij aan circulariteit. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen, terwijl duurzaamheid breder betrekking heeft op mensen, de planeet en economie. Circulariteit en duurzaamheid staan in een lange traditie van gerelateerde visies, modellen en theorieën. Hieronder noemen we enkele voorbeelden. Daarnaast leggen we kort uit hoe circulariteit aansluit bij de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.

Herstellend ontwerp

Het idee achter herstellend ontwerp, ontwikkeld door de Amerikaanse professor John T. Lyle in de jaren ‘70, is dat processen binnen alle systemen hun eigen energie en materialen opnieuw kunnen gebruiken, waarbij de economie de behoeftes vanuit de maatschappij volledig vervult binnen de limieten van de natuur.

Meer informatie op de Regenerative Design-website.

Prestatie-economie

Walter Stahel ontwikkelde de visie van een gesloten-cirkel-economie, inclusief de principes van levensduurverlenging, het herstellen van producten en het voorkomen van afval. Het verkopen van diensten in plaats van producten is een belangrijk onderdeel van zijn denken: iedereen betaalt voor de prestatie dat een product levert. Dit leidt tot het concept prestatie-economie.

Meer informatie in dit e-book van Stahel (2010)

Cradle-to-cradle

Het cradle-to-cradle-model, ontwikkeld door Michael Braungart, beschouwt materialen in industriële en commerciële processen als grondstoffen voor technologisch en biologisch hergebruik. Het model bekijkt ontwerpen letterlijk van wieg tot wieg – in het ontwerpproces kijkt het naar de hele levenscyclus van het product en de gebruikte grondstoffen. Wanneer we een product volledig vanuit cradle-to-cradle ontwerpen bevatten de technische grondstoffen geen componenten die schadelijk zijn voor het milieu en zijn de biologische grondstoffen volledig afbreekbaar.

Meer informatie op de Cradle-to-cradle-website

Industriële ecologie

Industriële ecologie is de wetenschap van materiaal- en energiestromen, waar afval binnen industriële cycli dient als grondstof voor een volgend proces. Productieprocessen zijn op zo’n manier ingericht dat ze lijken op ecologische processen.

Meer informatie op de Journal of Industrial Ecology-website.

Biomimicry

Biomimicry is een aanpak, ontwikkeld door Janine Benyus, waarin inspiratie voortkomt uit de natuur. Biomimicry imiteert ontwerpen uit de natuur en past deze toe voor oplossingen in de menselijke maatschappij.

Meer informatie op de Biomimicry-website

Groene Economie

De Groene Economie, gedefinieerd door het United Nations Environmental Platform (UNEP), is een economie die resulteert in toenemend welzijn en toenemende sociale gelijkheid, terwijl hij tegelijkertijd de milieurisico’s en ecologische schaarste sterk vermindert.

Meer informatie op de UNEP Green Economy-website

Blauwe Economie

De Blauwe Economie, ontwikkeld door Günter Pauli, is een economische filosofie die kennis en designprincipes haalt uit de manier waarop natuurlijke systemen zich vormen, produceren en consumeren. Het perspectief van de Blauwe Economie is toepasbaar op verschillende soorten uitdagingen in lokale omgevingen met specifieke fysieke en ecologische eigenschappen, waarvan op de Blue Economy website 112 cases zijn uitgeschreven.

Meer informatie op de Blue Economy-website.

Biobased Economie

Een biobased economie is een economie die niet draait op fossiele brandstoffen, maar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een biobased economie gaat het over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Meer informatie op de Biobased Economy-website.

De donuteconomie

De donuteconomie, ontwikkeld door Oxfort-econoom Kate Raworth, is een model om de welvaart van de aarde te meten, aan de hand van de Sustainable Development Goals en de planetaire grenzen. Veel van de planetaire grenzen hebben direct betrekking op ‘ongesloten’ kringlopen, als die van broeikasgassen, toxische stoffen, eutrofiëring, zoet water, aerosolen en zuurstofradicalen.

Meer informatie op de Donuteconomie-website.

De circulaire economie en de Sustainable Development Goals

Circulaire economie is ook een manier om de Sustainable Development Goals (SDGs) te implementeren. Er is met name een sterke relatie met SDG 6 (schoon water), SDG 7 (betaalbare en schone energie), SDG 8 (werk en economische groei), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 15 (leven op het land). Aspecten van de circulaire economie, zoals recycling van huishoudelijk afval, e-waste en afvalwater, bieden een ‘toolbox’ om aan de SDGs te kunnen voldoen (Schroeder, Anggraeni, and Weber, 2018).