Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire platformen en kennisnetwerken

Circulaire platformen en kennisnetwerken versnellen de realisatie van de circulaire economie door kennis de delen, casestudy’s onder de aandacht te brengen en samenwerking te faciliteren. Deze koplopende kennisnetwerken en platformen geven het goede voorbeeld.

Nederland Circulair!

Het programma Nederland Circulair! stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Nederland Circulair! faciliteert de online community CirculairOndernemen.nl, organiseert praktische activiteiten en biedt handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen. Nederland Circulair! wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en uitgevoerd door MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, ClickNL Design, Het Groene Brein, Sustainable Finance Lab en RVO.nl.

Meer informatie op de Nederland Circulair!-website.

Circle Lab

Circle Lab is een online platform voor steden, bedrijven en burgers om circulaire bedrijfsmodellen en strategieën te verkennen en te implementeren om universele en lokale uitdagingen aan te pakken. Door kennis te digitaliseren, toegang te ontsluiten en co-creatie te stimuleren, wil Circle Lab informatiesilo’s opsplitsen en crossectorale samenwerking en innovatie aanwakkeren. Circle Lab biedt ook toegang tot meer dan 1.000 voorbeelden van de circulaire economie in de praktijk, evenals andere artikelen en rapporten over het onderwerp.

Meer informatie op de website van Circle Lab.

CE100 / Ellen MacArthur Foundation (internationaal)

De Ellen MacArthur Foundation heeft een netwerk geïnitieerd met als doel kennisuitwisseling over circulaire economie tussen de leden van het netwerk. Leden zijn vooral grote bedrijven, regio’s en overheden.

Meer informatie op de Ellen MacArthur Foundation-website.

Plan C (België)

Het Belgische netwerk Plan C heeft een Business model innovation grid ontwikkeld, waar goede voorbeelden van circulaire businessactiviteiten zijn te vinden.

Plan C, 2013

SuMMA (België)

Het Belgische SuMMA is het ondersteunende netwerk voor duurzaam materiaalbeheer, dat de rol van beleid in een transitie naar duurzaam materiaalbeheer onderzoekt. De missie kan in drie punten samengevat worden:

  1. Verschaffen van wetenschappelijke inzichten over beleidsrelevante uitdagingen voor Duurzaam Materialenbeheer;
  2. Vanuit een interdisciplinaire werking ondersteuning geven aan stakeholders zoals Vlaamse beleidsmakers, middenveldorganisaties en industrie;
  3. Bruggen bouwen tussen stakeholders zodat kennis beter doorstroomt en samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen.

Meer informatie op de Steunpunt SuMMa-website.

ReBUS (VK)

Rijkswaterstaat en WRAP (Waste & Resources Action Program, Verenigd Koninkrijk) werken samen in REBus, waar zij ruim 30 projecten over circulaire economie demonstreren.

Meer informatie op de REBus-website.

Lees meer

Lees meer over voorlopers in de circulaire economie: