Engels
Circulaire Keten
2
 

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire platformen en kennisnetwerken

Circulaire platformen en kennisnetwerken versnellen de realisatie van de circulaire economie door kennis te delen, casestudy’s onder de aandacht te brengen en samenwerking te faciliteren. Deze koplopende platformen en kennisnetwerken die wereldwijd en in Nederland actief zijn geven het goede voorbeeld.

Er zijn naast deze platformen en netwerken ook veel kennisinstellingen die de transitie versnellen door kennis te delen, bijvoorbeeld door het aanbieden van vrij toegankelijk online cursussen op het onderwerp, MOOCs.

Nederland

Regionale netwerken

In diverse regio’s bestaan platforms waar ondernemers, overheden en/of onderzoekers elkaar kunnen vinden in een gezamenlijke transitie naar een circulaire economie. Belangrijke voorbeelden zijn Circulair Friesland (Friesland, maar ook Groningen en Drenthe), CIRCLES (Oost-Nederland) en ACCEZ (Zuid-Holland).

Versnellingshuis Nederland Circulair

Het Versnellingshuis Nederland Circulair helpt ondernemers met het opschalen van circulaire businessmodellen. Ondernemers kunnen vragen stellen over kennis, financiering en wet- en regelgeving. Ook helpt het Versnellingshuis CE door ondernemers toegang te geven tot een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners. Onderdeel van het Versnellingshuis CE is de online community CirculairOndernemen.nl, waar vraag en aanbod van organisaties in de circulaire economie bijeenkomen. Tot slot start het Versnellingshuis CE drie tot vijf doorbraakprojecten per jaar. Denk bijvoorbeeld aan een proeffabriek voor de chemische recycling van plastic en voor textiel. (Het Groene Brein, 2019; VNO-NCW, 2019).

Meer informatie op de website van het Versnellingshuis Nederland Circulair.

Holland Circular Hotspot

Holland Circular Hotspot is een privaat publiek platform waarin bedrijven, kennisinstituten en (lokale) overheden internationaal samenwerken met als doel het  uitwisselen van kennis en het stimuleren van ondernemerschap op het gebied van circulaire economie. De organisatie richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheden en andere relevante partijen. Daarnaast ontwikkelt zij een (online) community voor (inter-)nationale partijen zodat circulaire uitdagingen èn oplossingen zichtbaar worden en zakelijk potentieel benut. In lijn hiermee, assisteert het Holland Circular Hotspot buitenlandse partijen bij het vinden van Nederlandse zakenpartners op circulaire economie onderwerpen. Daarnaast vergemakkelijkt het de toegang van het bedrijfsleven tot Nederlandse en internationale (financierings)instrumenten en programma’s.

Meer info op de website van het Holland Circular Hotspot

Sustainable Finance Lab

Het Sustainable Finance Lab (SFL) is een informeel netwerk van merendeels academici dat onderzoek doet naar verduurzaming van banken en markten. De academici komen van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland die lid zijn op persoonlijke titel. Het SFL is in 2011 opgericht op initiatief van de hoogleraren Herman Wijffels en Klaas van Egmond van de Universiteit Utrecht en Peter Blom van de Triodos Bank. Een aan de Utrecht University School of Economics verbonden secretariaat ondersteunt de leden. Financiering voor het werk van SFL loopt via de stichting SFL. Deze stichting ontvangt structurele bijdragen van Triodos Bank en De Nederlandsche Bank. Daarnaast is er projectfinanciering van o.a. ministeries en andere financiële instellingen en financiert de Universiteit Utrecht twee post-doc plaatsen.

Meer informatie op de website van het Sustainable Finance Lab.

Madaster

Madaster is een onafhankelijk platform voor particulieren, bedrijven en overheden met als doel een kadaster voor materialen te realiseren. Madaster is een initiatief van de Madaster Foundation, een Nederlandse non-profit stichting met als doelstelling afval te elimineren. Het bedrijf stelt dat als grondstoffen goed gedocumenteerd worden, ze ongelimiteerd beschikbaar blijven. Met behulp van zogenoemde materiaalpaspoorten krijgen materialen een identiteit, waardoor ze niet meer in de anonimiteit als afval verdwijnen. Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten.

Meer informatie op de website van Madaster.

Internationaal

Circle Lab

Circle Lab is een online platform voor steden, bedrijven en burgers om circulaire bedrijfsmodellen en strategieën te verkennen en te implementeren om universele en lokale uitdagingen aan te pakken. Door kennis te digitaliseren, toegang te ontsluiten en co-creatie te stimuleren, wil Circle Lab informatiesilo’s opsplitsen en crossectorale samenwerking en innovatie aanwakkeren. Circle Lab biedt ook toegang tot meer dan 1.000 voorbeelden van de circulaire economie in de praktijk, evenals andere artikelen en rapporten over het onderwerp.

Meer informatie op de website van Circle Lab.

CE 100 Network

De Ellen MacArthur Foundation heeft het Circular Economy 100 (CE 100) netwerk geïnitieerd met als doel kennisuitwisseling over circulaire economie tussen de leden van het netwerk. Leden zijn vooral grote bedrijven, regio’s en overheden. Het netwerk biedt een preconcurrentiële ruimte om te leren, kennis te delen en nieuwe gezamenlijke benaderingen te ontwikkelen.

De meeste mondiale bedrijven begrijpen dat een circulaire economie een rol moet spelen in hun strategie om concurrerend te blijven. Succes vereist aanzienlijke individuele inspanningen, maar serieuze actoren erkennen ook de noodzaak om samen te werken om nieuwe markten te bouwen. Het CE100-netwerk vergemakkelijkt de markt-making door het bieden van samenwerkings- en preconcurrentiële mogelijkheden die bedrijven, innovatoren, steden en overheden, universiteiten en opinieleiders samenbrengen.

Meer informatie op de Ellen MacArthur Foundation-website.