Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire landen

Geschreven samen met: Sandra Kolodzinsky Adviseur Circulaire Economie, Energie en Klimaat bij de RVO
Circulariteit biedt landen veel voordelen, maar het vereist wel faciliterend beleid. Veel landen realiseren zich dit en rollen nationaal een circulaire strategie uit. Qua omvang en opzet verschillen deze strategieën aanzienlijk. Om de diversiteit te tonen, hier een voorbeeld van vier landen uit verschillende continenten: Chili, Japan, Nigeria en Finland.

Meer internationale voorbeelden kun je bekijken op de website met Spotlight Countries van Holland Circular Hotspot

Chili

In 2019 was Chili met het programma ‘Circular Chile’ het eerste Latijns-Amerikaanse land met een circulaire economie roadmap. Het plan bestond onder meer uit steun aan vooruitstrevende bedrijven, en het plan om een stappenplan voor het beleid en een technologisch centrum voor circulaire economie op te stellen. Een van de belangrijkste doelstellingen uit het programma is om voor 2040 minder dan 10% van het huisvuil naar de stort gaat. Momenteel is dit aandeel nog 96%.

Naast de circulaire economie roadmap heeft Chili ook een campagne tegen single-use plastics gelanceerd met als doel 100% herbruikbare plastic verpakkingen. In 2015 heeft Chili een beleid aangenomen voor de invoering van een producentenverantwoordelijkheid en rondom het beheer van afval. Meer informatie over de circulaire strategieën van deze koploper in Latijns-America is hier te vinden. 

Japan

Japan staat bekend om de vele productie van onder meer auto’s en elektronica, maar het land is voor de grondstoffen volledig afhankelijk van de import. Voor Japan is het daardoor extra belangrijk om materialen zo lang mogelijk in de keten te houden, wat veel kansen biedt voor circulaire strategieën. Het land heeft dan ook diverse roadmaps en beleid geïmplementeerd om het grondstoffengebruik terug te dringen en om afval te verminderen.

Zo heeft Japan in 2020 de hernieuwde visie ‘Japan 2020 Circular Economu Vision’ gelanceerd, waarin een focus wordt gelegd op plastics, textiel, vezelversterkende kunststof, batterijen en zonnepanelen. De visie is hier te lezen. 

Nigeria

Met de grootste economie van Afrika en de snelst groeiende populatie ter wereld liggen er in Nigeria veel kansen in het implementeren van circulaire strategieën. De aandacht voor circulaire economie groeit dan ook in Nigeria. De enorme informele afvalsector biedt veel potentie in de transitie naar een circulaire economie. Door de sector te formaliseren en beleid rondom afval te implementeren kan het land snel grote stappen nemen. Met een afvalprobleem in met name Lagos ziet het land deze urgentie ook.

De Nigeriaanse overheid werkt aan een circulaire economie roadmap met veel aandacht voor afvalmanagement- en verwerking, herfabricage, recycling en upcycling. Meer informatie over het CE-beleid in Nigeria is te vinden op de website van RVO en Holland Circular Hotspot

Finland

Finland was in 2016 het eerste dat een roadmap naar de circulaire economie heeft gemaakt in samenwerking met het innovatiefonds Sitra. In 2019 heeft de Finse regering samen met Sitra de roadmap een update gegeven om op koers te blijven, versnellingen mogelijk te maken en de roadmap te verbinden aan onder meer klimaatdoelstellingen. Op basis van alle ervaringen sindsdien, publiceerde Sitra in 2020 een rapport genaamd “How to create a national circular economy roadmap”.

Dit document beschrijft 9 fases en geeft per fase een advies over wat belangrijke mijlpalen kunnen zijn en wie de coördinerende organisatie kan betrekken. Daarnaast omschrijft het document tools en oefeningen om in het proces in te zetten. Op basis van hun eigen ervaringen hebben ze daar ook een schatting van een tijdspad en de werklading per fase aan toegevoegd. De roadmap is voor het nationale niveau geschreven, maar kan ook regionaal worden toegepast.