Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Hoe creëer je een circulair businessmodel?

Het realiseren van de circulaire economie vraagt om een fundamentele systeemverandering. Voor dit nieuwe systeem zijn er ook nieuwe businessmodellen nodig. Hieronder worden kort vijf soorten circulaire businessmodellen toegelicht die bedrijven kunnen inspireren. Daarnaast worden twee methodes genoemd om een bestaande bedrijfsvoering circulair te maken.

Bestaande circulaire businessmodellen

Bestaande circulaire businessmodellen kunnen bedrijven inspireren wanneer ze zoeken naar circulaire kansen en klaar zijn voor een vernieuwing of verduurzaming van hun businessmodel. Accenture (2014) onderscheidt vijf businessmodellen die kansrijk zijn in een circulaire economie. Vaak zijn deze modellen ook goed met elkaar te combineren.

  • Circulaire leveranciers, die duurzame energie, biologisch afbreekbaar of volledig recyclebaar materiaal leveren om eenmalig-te-gebruiken-materialen te voorkomen.
  • Grondstoffen-verzamelaars, die nuttige grondstoffen terughalen uit bijproducten of producten aan het einde van hun levenscyclus;
  • Levenscyclusverlengers, wat er door reparatie en doorverkoop voor zorgt dat producten langer in de markt blijven.
  • Deelplatformen, waar effectiever gebruik van producten mogelijk wordt door gedeeld gebruik mogelijk te maken;
  • Product-naar-dienst, waar het laten gebruiken van producten tot positieve waarde leidt voor de eigenaar.

Een circulair businessmodel creëren

Om de verschillende businessmodellen toe te passen moeten bedrijven inzicht krijgen in welk businessmodel past bij de organisatie en kansrijk is voor de keten. Een uitbreiding van het traditionele Business Model Canvas kan gebruikt worden om ook de ecologische en sociale kant te incorporeren. Een circulaire businessmodel scan kan worden gebruikt om kansen voor het bedrijf te identificeren. Het model The Value Hill kan worden gebruikt om opties in verschillende onderdelen van de waardeketen te structureren.

Triple Layered Business Model Canvas

Joyce & Paquin (2016) hebben het veelgebruikte Business Model Canvas uitgebreid met twee extra lagen. Een ecologische laag gebaseerd op het levenscyclusperspectief (dat de gehele levensduur van een product omvat) en een sociale laag die uitgaat van het stakeholderperspectief en kijkt naar wie er belangen bij hebben. Het canvas is te zien op pagina 27 van Joyce, Paquin, & Pigneur (2015).

De Value Hill

De Value Hill is een circulaire bedrijfsstrategie tool die bedrijven helpt om hun bedrijf in een circulaire context te plaatsen. Daarnaast biedt de waarde heuvel een overzicht van essentiële circulaire partners en samenwerking in een circulair waarde network. In de waarde heuvel worden de verschillende stadia afgebeeld waarin materialen en producten door de economie stromen.

Door verschillende processen, vermeerdert de waarde van materialen wanneer ze heuvelopwaarts gaan, hebben ze een maximale waarde wanneer ze op de top van de heuvel in gebruik zijn, en vermindert hun waarde wanneer ze bergafwaarts gaan. In een circulaire economie is is het het doel om de materialen terug te voeren in de vorige fase met meer waarde om waarde te behouden (Achterberg, Hinfelaar, & Bocken. 2016).

Figuur 1: De Value Hill als circulaire bedrijfsstrategie tool (Circle Economy & Sustainable Finance Lab, 2016).

Voor meer informatie kan het boek Circulair Organiseren: Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel van Jonker et al. (2018) geraadpleegd worden: