Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Waar vind ik publieke financiering?

Er zijn in Nederland en de EU verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar voor ondernemers, overheden en financiële instellingen. Een breed overzicht aan financieringsmogelijkheden vind je o.a. hier:

De financiering van een circulaire onderneming kent andere waarde- uitwisselingen, risico’s en afhankelijkheden dan de financiering van een lineaire onderneming. 

Nationaal niveau

De overheid heeft verschillende beleidsinstrumenten tot haar beschikking, die de transitie naar de circulaire economie (financieel) kan ondersteunen. Op deze pagina gaan we in op fiscale instrumenten, subsidies,  inkoopbeleid en het innovatiekrediet. 

Subsidies

De overheid stimuleert met subsidies technische innovaties om Nederlandse bedrijven een hoger innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie te geven. 

Zo is bijvoorbeeld de subsidieregeling circulaire ketenprojecten opgezet om ondernemers uit de keten van een product of dienst onder begeleiding van een procesbegeleider samen te laten werken om de keten zo circulair mogelijk te maken. Deze  subsidie is vooral bedoeld voor mkb-ondernemers, maar per project mag ook een grote onderneming meedoen.

Bedrijven uit veel verschillende sectoren kunnen daarnaast gebruik maken van subsidieregelingen zoals de de WBSO-subsidie om de loonkosten van R&D-projecten te verlagen. 

Kijk de volledige lijst met subsidies op de RVO-website.

Fiscale instrumenten

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) is een aftrekpost, die bedrijven kunnen gebruiken voor milieuvriendelijke investeringen bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) geeft ondernemers de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Op de Milieulijst  kunnen bedrijven zien voor welke investeringen zij de MIA\Vamil kunnen gebruiken.

Naast de MIA\Vamil kunnen bedrijven ook gebruik maken van de Innovatiebox, waarbij ondernemers minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen over de winst uit innovatieve activiteiten.

Meer informatie op de RVO-website.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is bedoeld voor het gat op de kapitaalmarkt in de fase waarin ondernemers druk bezig zijn om hun innovatieve concept werkend te krijgen, maar nog geen omzet kunnen draaien. Het krediet is risicodragend en hoeven ondernemers alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt. Naast het uitgeven van subsidies staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die een bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Voor het MKB doen de overheid dit via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en voor (middel)grote ondernemingen via de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Meer informatie op de RVO-website.

Europees niveau 

INTERREG

INTERREG investeert in innovatieve en duurzame oplossingen voor Europa en is bedoeld voor samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en ngo’s over de Europese grenzen heen. Het huidige programma loopt van 2021-2027.

Meer informatie op de RVO-website.

Horizon Europe

Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Meer informatie op de RVO-website

LIFE 2021-2027

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie met als doel om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subprogramma Milieu is onder meer gericht op innovatieve projecten omtrent circulariteit.

Meer informatie op de RVO website.

Eurostars

Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D en richt zich op innovatieve mkb-bedrijven die samenwerken met partners in andere landen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere organisaties ook deelnemen aan Eurostars-projecten.

Meer informatie op de RVO website.

Meer lezen?

Voor een actueel overzicht van beschikbare Europese fondsen, de manier waarop de EU deze fondsen distribueert en de manier waarop jij daar aanspraak op kunt maken, bekijk deze overzichtspagina. Voor een actueel overzicht van Nederlandse uitvoerders van deze fondsen, kijk hier.