Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kunnen financiële instellingen verder doen?

Naast het faciliteren van oplossingen voor het veranderde risico- en rendementsprofiel van circulaire businessmodellen kan de financiële sector op meer manieren bijdragen.

Algemene wijsheid

Financiers kunnen de transitie naar een circulaire economie op veel verschillende manieren faciliteren, waaronder:

  • Raak bekend met circulaire businessmodellen en hun financiële consequenties;
  • Zorg dat kasstromen top of mind worden;
  • Integreer ‘circulaire waarde’ van grondstoffen in een financiële businesscase;
  • Ontwikkel leaseconstructies voor producten met circulair potentieel;
  • Help ondernemers om de juiste financiële prikkels in te stellen om de retourstroom van hun producten te verzekeren;
  • Integreer de eigenschappen van circulair ondernemen in risico- en prijsstellingsmodellen;
  • Belichaam circulariteit en verweef het in het DNA van medewerkers.

ING Economics department, 2015, p50-52.

Innovatieve financieringsconstructies

Supply Chain Finance

Nu de complexiteit en de circulariteit van de fysieke waardeketen toeneemt, groeien ook de eisen aan de financiële waardeketen. Klanten en leveranciers werken samen om kringlopen te sluiten en daarmee moeten ook financiers een waardeketenbenadering kiezen. Momenteel richt deze zogeheten Supply Chain Finance zich met name op werkkapitaaloplossingen, zoals:

  • Factoring: De verkoper van een product of dienst verkoopt zijn handelsvordering aan een financiële instelling om het risico in te dammen op wanbetaling;
  • Reversed Factoring: De omgekeerde variant, waarbij een financiële instelling de uitstaande betaling van een klant aan een leverancier verzorgt.

ING Economics department, 2015, p44.

Working Group FinanCE, 2016, p92-93.

Financiële oplossingen voor product-als-een-dienst-modellen

Leaseconstructies voor activa met een lage kapitaalbehoefte voor de consumentenmarkt, bijvoorbeeld zoals in de casus van Bundles, zijn nog weinig in gebruik. De uitdaging schuilt in de relatief lage onderpandwaarde en het kredietrisico van het klantenbestand. De verschuiving naar een circulaire economie heeft echter een positieve uitwerking op de restwaarde en daarmee de onderpandwaarde van de activa.

Working Group FinanCE, 2016, p94.

Collaborative chain financing

Om een werkelijk circulair product te bieden moeten alle circulaire businessmodellen op elkaar afgestemd zijn. Alleen dan kunnen producten in meerdere cycli (theoretisch een oneindig aantal) door de waardeketen bewegen.

In deze situatie kan het wenselijk zijn een volledige waardeketen te financieren in plaats van een individueel bedrijf. De leningnemer kan een collectief van bedrijven zijn verzameld rondom een (lijn van) product(en). Een gerelateerd idee is eigendom van een product van één bedrijf naar een waardeketen te verplaatsen.

Working Group FinanCE, 2016, p95-97.

Meten van circulariteit

Veel van deze stappen hangen in enige mate samen met het meten hoe circulair een organisatie, project of product is. Dit is relevant voor alles van projectfinanciering tot strategisch portfoliomanagement.

Het meten van circulariteit is nog in ontwikkeling. Een initiatief is Circle Portfolio dat investeerders in staat stelt de circulariteit van hun portefeuille te meten.

Meer informatie op de website van Circle Economy (in het Engels).