Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kan het hoger beroepsonderwijs (HBO) doen?

Omdat het HBO, net als het MBO, opgedeeld is in sterk beroepsgerichte, vaak sectorale, opleidingen hangt integratie van duurzaamheid af van de vraag vanuit het beroepsveld, studenten, docenten en bestuurders. Opleidingen kunnen wel kiezen zich te laten beoordelen op duurzaamheid voor hun accreditatie (bron: DuurzaamDoor). Die accreditatie wordt gedaan door Hobéon. Sustainable Motion heeft in opdracht van DuurzaamDoor en Het Groene Brein een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid opleidingen waar aandacht wordt besteedt aan circulaire economie. Hierbij zijn ook HBO-opleidingen bekeken. Het rapport is hier te vinden. Uit een verkennend onderzoek door Sustainable Motion in 2015 bleek dat er geen opleidingen zijn waarin de circulaire economie als kernthema wordt behandeld. Er was toen 1 HBO minor met circulaire economie als kernthema. Dit aantal is inmiddels al gegroeid! Ook wordt er steeds meer aandacht besteedt aan circulaire principes in specifieke vakgebieden, zoals chemie en bouw. De lectoraten waarin hier aandacht aan wordt besteedt zijn te vinden op het lectorenplatform circulaire economie.

Lectorenplatform circulaire economie

Het Groene Brein heeft in samenwerking met hogescholen en lectoren een online lectorenplatform opgezet, inclusief een kaart waarop alle hogescholen, lectoraten en lectoren die onderzoek doen en/of onderwijzen over circulaire economie vermeld staan:

“Het Lectorenplatform Circulaire Economie is een platform van lectoren die zich bezig houden met toegepast onderzoek rondom de circulaire economie. Doel van deze community is om kennis te delen, gezamenlijk onderzoek op te starten en de onderlinge samenhang tussen verschillen lectoraten te vergroten. Daarnaast stimuleert het platform samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, door het bieden van ondersteuning op maat bij vragen uit de beroepspraktijk”.

Meer informatie over het Lectorenplatform kan je vinden op hun website en de bijbehorende kaart.

Sustainabul

Hoe hogescholen en universiteiten zich profileren op duurzaamheid wordt jaarlijks onderzocht in een project van Studenten voor Morgen, de Sustainabul. Studenten voor Morgen is een landelijk netwerk van studenten die zich inzetten voor het vergroten van bewustzijn over duurzaamheid en het integreren van duurzaamheid in het onderwijs.

Financiering voor circulaire samenwerkingsverbanden

De regeling KIEM-ce heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Hogescholen kunnen een aanvraag indienen voor maximaal € 20.000,- per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden (Regieorgaan SIA, 2020).

De regeling wordt jaarlijks geopend dus kijk op de website van het Regieorgaan SIA om te kijken wanneer projecten ingediend kunnen worden: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce

Kijk voor andere financieringsmogelijkheden voor circulaire projecten op de financieringstool van het Versnellingshuis Nederland Circulair.

Actieve organisaties en netwerken

  • Duurzame PABO: Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen. Zij organiseren duurzaamheidsprojecten en netwerkactiviteiten en zijn aangesloten bij het UNESCO duurzaamheidsnetwerk voor onderwijs;
  • Duurzame Student verzamelt op hun website een lijst van opleidingen waarin duurzaamheid een kernthema is.