Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kan het hoger beroepsonderwijs (HBO) doen?

Het HBO is opgedeeld in sterke beroepsgerichte, vaak sectorale, opleidingen. De integratie van duurzaamheid in het curriculum hangt daarom af van de vraag vanuit het beroepsveld, studenten, docenten en bestuurders. In 2015 heeft Sustainable Motion in opdracht van DuurzaamDoor en Het Groene Brein een onderzoek uitgevoerd naar de hoeveelheid opleidingen waar aandacht wordt besteedt aan circulaire economie. Hieruit bleek dat er in 2015 slechts één HBO minor met circulaire economie als kernthema was.

Gelukkig is dit aantal inmiddels gegroeid. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteedt aan circulaire principes in specifieke vakgebieden, waarvan de lectoraten o.a. terug zijn te vinden op het lectorenplatform circulaire economie.

Lectorenplatform circulaire economie

Het Groene Brein heeft in samenwerking met hogescholen en lectoren een online lectorenplatform opgezet, inclusief een kaart waarop alle hogescholen, lectoraten en lectoren die onderzoek doen en/of onderwijzen over circulaire economie vermeld staan:

“Het Lectorenplatform Circulaire Economie is een platform van lectoren die zich bezig houden met toegepast onderzoek rondom de circulaire economie. Doel van deze community is om kennis te delen, gezamenlijk onderzoek op te starten en de onderlinge samenhang tussen verschillen lectoraten te vergroten. Daarnaast stimuleert het platform samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, door het bieden van ondersteuning op maat bij vragen uit de beroepspraktijk”.

Meer informatie over het Lectorenplatform kan je vinden op hun website.

Sustainabul

Hoe hogescholen en universiteiten zich profileren op duurzaamheid wordt jaarlijks onderzocht in een project van Studenten voor Morgen: de Sustainabul. Op basis van de mate van integratie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en het ontwikkelen van best practices, stelt Sustainabul jaarlijks een ranglijst samen van instellingen in het hoger onderwijs.

Studenten voor Morgen is een landelijk netwerk van studenten die zich inzetten voor het vergroten van bewustzijn over duurzaamheid en het integreren van duurzaamheid in het onderwijs.

Financiering voor circulaire samenwerkingsverbanden

De regeling KIEM-ce heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Hogescholen kunnen een aanvraag indienen voor maximaal € 20.000,- per project. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden (Regieorgaan SIA, 2020).

De regeling wordt jaarlijks geopend dus kijk op de website van het Regieorgaan SIA om te kijken wanneer projecten ingediend kunnen worden: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/KIEM-ce

Kijk voor andere financieringsmogelijkheden voor circulaire projecten op de financieringstool van het Versnellingshuis Nederland Circulair.

Accreditatie

Hoger onderwijs instellingen kunnen ervoor kiezen om zich te laten beoordelen op duurzaamheid en een Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) accreditatie te behalen. De audit en accreditatie worden gedaan door Hobéon.

Actieve organisaties en netwerken

  • Duurzame PABO: Duurzame PABO is het netwerk van pabo’s en basisscholen dat actief werkt aan duurzame ontwikkeling in het (bestaande) onderwijs en de organisatie van pabo’s en basisscholen. Zij organiseren duurzaamheidsprojecten en netwerkactiviteiten en zijn aangesloten bij het UNESCO duurzaamheidsnetwerk voor onderwijs;
  • Duurzame Student verzamelt op hun website een lijst van opleidingen waarin duurzaamheid een kernthema is.