Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat is de rol van onderwijs?

De (transitie naar een) circulaire economie is gebaat bij goed onderwijs; mensen die opgeleid zijn om op een circulaire manier te denken en werken. Een circulaire economie zorgt voor een verschuiving in de arbeidsmarkt. Bij een circulaire economie hoort bijvoorbeeld een grotere dienstensector rondom hergebruik en reparatie van producten. Het is ook van belang dat ontwerpers van producten het circulaire gedachtegoed in de praktijk brengen. Om deze nieuwe principes in de economie te kunnen toepassen zal het onderwijs deze principes dus moeten onderwijzen.

Competenties voor de circulaire economie

Er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het ontwikkelen van een set competenties die centraal zouden moeten staan in duurzaamheidsonderwijs.

ThreeC Project

Zo heeft het ThreeC project 10 competenties geïdentificeerd die van belang zijn in de circulaire economie. Dit Europese project stelt zich tot doel een raamwerk te ontwikkelen voor onderwijs waar circulaire economie een uitgangspunt is. De competenties zijn opgedeeld in drie dimensies: de cognitieve dimensie, wat behandelt hoe ons denken moet veranderen, de affectieve dimensie, ofwel je houding ten opzichte van je werk, en de actieve dimensie, ofwel hoe je je werk aanpakt. Meer informatie over het ThreeC project en de uitkomsten vind je op hun website en de documenten die zij hier beschikbaar stellen.

Learning for the Future

De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), specifiek de groep Strategy for Education for Sustainable Development, heeft een rapport gepubliceerd getiteld ‘Learning for the Future’ waarin ook competenties voor docenten zijn ontwikkeld. De competenties moeten gezien worden als een doel waarnaar alle docenten zouden moeten streven. Het is niet bedoeld om bepaald gedrag voor te schrijven, maar het wil een framework geven voor de professionele ontwikkeling van docenten.

Hieronder zijn de competenties overzichtelijk weergegeven:

(klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘open in nieuw tab’ om de afbeelding groter te zien)

Bron: rapport Learning for the Future

Voor het basisonderwijs heeft stichting Duurzame PABO dit vertaald.

Implementatie van duurzaam onderwijs

In 2014 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen, waarin de regering gevraagd wordt de stand van zaken van duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland te onderzoeken en met een voorstel te komen hoe die thema’s in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd kunnen worden. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (destijds: Infrastructuur en Milieu) heeft het Groene Brein een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken en is tot een voorstel gekomen voor een ondersteuningskader in samenspraak met partijen van binnen en buiten het onderwijs (Het Groene Brein, 2014). De ‘Rapportage onderzoek Duurzaam Onderwijs’ is hier te lezen.