Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat is de rol van onderwijs?

De (transitie naar een) circulaire economie is gebaat bij goed onderwijs; mensen die opgeleid zijn om op een circulaire manier te denken en werken. Een circulaire economie zorgt voor een verschuiving in de arbeidsmarkt. Bij een circulaire economie hoort bijvoorbeeld een grotere dienstensector rondom hergebruik en reparatie van producten. Het is ook van belang dat ontwerpers van producten het circulaire gedachtegoed in de praktijk brengen. Om deze nieuwe principes in een circulaire economie te kunnen toepassen zal het onderwijs deze principes dus moeten onderwijzen.

Competenties voor de circulaire economie

Geschreven samen met: Robin Posthouwer Webdeveloper bij Draad

Er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het ontwikkelen van een set competenties die centraal zouden moeten staan in duurzaamheidsonderwijs.

Leren voor Morgen

De coöperatie Leren voor Morgen is een groep samenwerkende organisaties die zich inzet voor leren voor duurzame ontwikkeling. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap is Leren voor Morgen begonnen met een meerjarig programma om circulaire vaardigheden te identificeren, ontwikkelen en verankeren in het beroepsonderwijs: Circular Skills. Het programma richt zich hierbij eerst op de bouw- en installatiesector en vervolgens op andere sectoren. Meer informatie over Leren voor Morgen kan gevonden worden op hun website.

Cycle Project

Het Cycle Project is een Europees project dat instrumenten ontwikkeld om de circulaire economie te introduceren in het niet-beroepsonderwijs voor volwassenen. Het Cycle project werkt voort op werk van het ThreeC project, dat 10 competenties heeft geïdentificeerd die van belang zijn in de circulaire economie. Deze competenties zijn ingedeeld in drie dimensies: de cognitieve dimensie (wat behandelt hoe ons denken moet veranderen), de affectieve dimensie (je houding ten opzichte van je werk), en de actieve dimensie (hoe je je werk aanpakt). Het Cycle Project heeft deze dimensies in een pedagogische module verwerkt tot technische, generieke en normatieve vaardigheden, met voorbeelden uit het consortium. Meer informatie kan gevonden worden op de website van het Cycle project.

Learning for the Future

De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), specifiek de groep Strategy for Education for Sustainable Development, heeft een rapport gepubliceerd getiteld ‘Learning for the Future’ waarin ook de competenties voor docenten zijn meegenomen. Deze competenties kun je zien als een doel waarnaar alle docenten zouden moeten streven. De competentieset is niet bedoeld om een bepaald gedrag voor te schrijven, maar biedt wel een houvast voor de professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs.

Hieronder zijn de competenties overzichtelijk weergegeven:

(klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘open in nieuw tab’ om de afbeelding groter te zien)

Bron: rapport Learning for the Future

Voor het basisonderwijs heeft stichting Duurzame PABO dit vertaald.

Implementatie van duurzaam onderwijs

In 2014 is een motie door de Tweede Kamer aangenomen, waarin de regering gevraagd wordt de stand van zaken van duurzame ontwikkeling en onderwijs in Nederland te onderzoeken en met een voorstel te komen hoe die thema’s in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd kunnen worden. In opdracht van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Groene Brein een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van zaken en is tot een voorstel gekomen voor een ondersteuningskader in samenspraak met partijen van binnen en buiten het onderwijs (Het Groene Brein, 2014). De ‘Rapportage onderzoek Duurzaam Onderwijs’ is hier te lezen.