Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn voorbeelden van circulaire financiering?

Veel bedrijven passen circulaire businessmodellen toe en ontwikkelen – in samenwerking met financiële instellingen – nieuwe financieringsoplossingen.

Bundles

Bundles is een start-up die wasbeurten verkoopt in plaats van wasmachines (pay-per-use, product-als-een-dienst). Bundles is verantwoordelijk voor de installatie, onderhoud en reparatie van de machine, maar ook vervanging als de machine kapot gaat.

Bundles biedt zijn klanten een operationele lease aan, wat betekent dat Bundles eigenaar blijft van de wasmachine. Dit vergt een investering van ongeveer € 1.000 per nieuwe machine voor elke nieuwe klant, totdat de vloot groot genoeg is om wasmachines te circuleren die volledig afbetaald zijn. Deze voorinvestering heeft een terugverdientijd van vijf tot zes jaar en leidt daardoor onvermijdelijk tot een financieringsvraag.

De situatie heeft meerdere uitdagingen. Ten eerste moeten de wasmachines moeten de wasmachines gefinancierd worden, maar hebben ze een langere terugverdientijd dan als ze verkocht zouden worden, wat druk zet op de kasstromen. Ten tweede zwelt de balans op doordat Bundles eigenaar blijft van de wasmachines, wat een langdurige kapitaalbehoefte met zich mee brengt. Ten derde is er nog geen end-of-life-verwerker die oude wasmachines weer kan upgraden wat het moeilijk maakt om de restwaarde mee te nemen in de leaseconstructie.

In samenwerking met Rabobank, Bouwinvest en Miele verkent Bundles de mogelijkheid om langetermijninvestering te structureren.

Working Group FinanCE. 2016, p50.

Meer case studies in deze publicatie in sectie 3.1 ‘Cases’.

BMA Ergonomics

BMA Ergonomics (‘BMA’) produceert bureaustoelen volgens ergonomische principes. Sinds de start ontwerpt BMA de stoelen al voor gemakkelijke demontage om schoonmaak en onderhoud te faciliteren. Nu profiteert BMA hierdoor van een efficiënt gebruik van materialen en de circulariteit van het businessmodel.

BMA heeft dit vertaald naar een model waarin het bedrijf kantoorstoelen verhuurt (product-als-een-dienst) voor een periode van tien jaar. Klanten betalen een vast termijnbedrag gedurende de eerste vijf jaar, waarna dit tarief met bijna 50 procent daalt voor de overige vijf jaar. De klant betaalt ook een waarborgsom per stoel die terugbetaald wordt als de stoel wordt geretourneerd.

ING heeft een model ontwikkeld ter analyse van de financiën van BMA bij de overgang naar het circulaire businessmodel. Hier kwamen twee belangrijke financiële implicaties uit:

  1. Bruto marge: De verschuiving van verkoop naar verhuur heeft een forse impact op de bruto marge. In het lineaire model is de marge stabiel, in het circulaire model begint de marge laag en herstelt over de jaren. De productiekosten zijn bij de start niet gedekt door de eerste termijnbedragen. Maar op termijn is de marge in het circulaire model hoger, doordat BMA gebruikte stoelen weer kan herstellen en opnieuw gebruiken. Dit vermindert productiekosten.
  2. Werkkapitaal: Het voorfinancieren van de productie van de stoelen vergroot het benodigde werkkapitaal. De waarborgsommen zouden dit kunnen compenseren, maar aangezien deze terugbetaald moeten worden aan klanten is de vraag in hoeverre dit kapitaal vrijelijk gebruikt kan worden.

ING Economics department, 2015, p47.