Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kan het beroepsonderwijs (MBO) doen?

In het beroepsonderwijs of MBO is een grote taak weggelegd in het onderwijzen van beroepen en werkwijzen die passen bij een circulaire economie. Zo schrijft DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de Rijksoverheid voor duurzaamheid, het volgende:

“De vakmensen van morgen werken met nieuwe technieken en business modellen die zij combineren met authentiek vakmanschap. In het beroepsonderwijs wordt steeds meer gewerkt aan deze vakmensen van de toekomst, maar de vraag vanuit het bedrijfsleven en het aanbod vanuit de opleidingen zijn nog beperkt. En een match komt vaak ad hoc tot stand.” (Duurzaam Door)

Uit onderzoek van DuurzaamDoor blijkt dat met name in de opleidingen techniek en bouw de aandacht voor duurzaamheid groeit. In de meeste andere disciplines is die aandacht er nog niet of minder. In vergelijking met het primair- en voortgezet onderwijs is er weinig lesmateriaal beschikbaar (degene die beschikbaar zijn staan vermeld op de website www.duurzaammbo.nl). Er zijn wel projecten (onder meer vanuit Plan Nederland) maar deze zijn kleinschalig en het zijn er weinig (Het Groene Brein, 2015).

De MBO Raad laat op hun website wel weten dat er aandacht wordt besteed aan duurzaamheid.  Zo ondertekende de MBO Raad in 2009 het convenant Duurzaam Inkopen. Daarnaast hebben mbo-scholen vanaf 1 augustus 2015 de mogelijkheid een keuzedeel Duurzaamheid in de beroepsopleidingen op te nemen. Ook is duurzaamheid verweven in diverse kwalificatiedossiers van het mbo (MBO raad, 2018).

Actieve netwerken en organisaties

Organisaties die actief zijn in dit veld zijn onder andere:

  • MBO voor Morgen is een initiatief van Leren voor Morgen, Katapult, Het Groene Brein, Duurzaam MBO en Groene Groei. Deze organisaties trekken samen op om duurzaamheid in het MBO een boost geven. Ook organiseren ze jaarlijks een landelijke conferentie rond duurzaamheid in het MBO en verschillende andere landelijke bijeenkomsten.
  • Leren voor Morgen heeft met Circular Skills ook een specifiek programma om circulaire vaardigheden te identificeren, ontwikkelen en verankeren in het beroepsonderwijs. Voor meer informatie, zie het rapport “Circular Skills Beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector” (Leren voor Morgen, 2020).
  • Duurzaam MBO: Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC’s en ROC’s in Nederland. DMBO werkt aan verduurzaming van (v)mbo-opleidingen en instellingen in de sectoren techniek, groen, zorg/welzijn en economie/handel;
  • Het Groene Brein ROOTS: In het Groene Brein ROOTS werken het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven aan de vakman van morgen voor een nieuwe duurzame economie. Het Groene Brein ROOTS is een samenwerking van DuurzaamDoor en Het Groene Brein. Het ROOTS netwerk bestaat uit mbo-instellingen die samenwerken met voorlopers in het bedrijfsleven op het gebied van de nieuwe economie.
  • Via GroenGelinkt vind u ook andere lesmaterialen aan voor (o.a.) het MBO;
  • IkCirculeer biedt keuzeprofielen voor duurzame beroepen.
  • Practoraten willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector en hiervoor wordt binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden.
  • Spark the Movement biedt reflectie en inspiratie voor scholen in Friesland die aan de slag willen met de circulaire economie.

Verder lezen