Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welke subsidies en fondsen zijn er beschikbaar in Nederland en de EU?

Zowel in Nederland als de EU zijn verschillende subsidievormen beschikbaar voor ondernemers, overheden en financiële instellingen.

Nederland

Subsidies

Technische innovaties in elke bedrijfssector worden gestimuleerd doordat bedrijven van alle soorten en maten gebruik kunnen maken van de WBSO- en RDA-subsidies om de financiële lasten van R&D-projecten te verlagen. Hiermee draagt de overheid bij aan meer innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. De WBSO verlaagt de loonkosten en de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Naast de WBSO en de RDA kunnen bedrijven ook gebruik maken van de Innovatiebox.

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Aftrekposten

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) is een aftrekpost die gebruikt kan worden voor milieuvriendelijke investeringen bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) geeft ondernemers de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Op de Milieulijst staat voor welke investeringen de MIA\Vamil gebruikt kunnen worden.

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Krediet

Het Innovatiekrediet is bedoeld voor het gat op de kapitaalmarkt in de fase waarin ondernemers druk bezig zijn om hun innovatieve concept werkend te krijgen, maar nog geen omzet kunnen draaien. Het krediet is risicodragend en hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt. Naast het uitgeven van subsidies staat het ministerie van Economische Zaken ook voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Voor het MKB doen ze dit via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en voor (middel)grote ondernemingen via de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Europese Unie

INTERREG

INTERREG investeert in innovatieve en duurzame oplossingen voor Europa en is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en ngo’s.

meer informatie op de website van RVO.

Horizon 2020

Het Horizon 2020 programma van de Europese Unie richt zich op het verduurzamen van de economie en maatschappij. In 2014-2015 richt de Europese Commissie zich op de thema’s water, afval en materialen (uitgezonderd voedsel en energie).

Meer informatie op de RVO-website.

Eurostars

Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D en richt zich op innovatieve mkb-bedrijven die samenwerken met partners in andere landen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere organisaties ook deelnemen aan Eurostars-projecten.

RVO, 2016, p1.