Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welke subsidies en fondsen zijn er voor circulaire bedrijven?

Zowel in Nederland als de EU zijn verschillende subsidievormen beschikbaar voor ondernemers, overheden en financiële instellingen.

Nederland

Fondsen

Er zijn veel fondsen die sociale ondernemers ondersteunen bij de ontwikkeling of uitbouwen van een circulair product of bedrijf. Naast de fondsen zijn er ook investeerders en crowdfundingplatforms die uitkomst kunnen bieden. Het netwerk Sociale Enterprise NL heeft deze diensten voor “Circulaire en duurzame productie” geïnventariseerd in hun Finance Tool.

Subsidies

Bedrijven uit veel verschillende sectoren kunnen gebruik maken van de WBSO- en RDA-subsidies om de financiële lasten van R&D-projecten te verlagen. De overheid stimuleert met deze subsidies technische innovaties om Nederlandse bedrijven een hoger innovatievermogen en een stevigere concurrentiepositie te geven. De WBSO verlaagt de loonkosten en de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Naast de WBSO en de RDA kunnen bedrijven ook gebruik maken van de Innovatiebox.

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Aftrekposten

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) is een aftrekpost, die bedrijven kunnen gebruiken voor milieuvriendelijke investeringen bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen) geeft ondernemers de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. Op de Milieulijst staat voor welke investeringen bedrijven de MIA\Vamil kunnen gebruiken.

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Krediet

Het Innovatiekrediet is bedoeld voor het gat op de kapitaalmarkt in de fase waarin ondernemers druk bezig zijn om hun innovatieve concept werkend te krijgen, maar nog geen omzet kunnen draaien. Het krediet is risicodragend en hoeven ondernemers alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt. Naast het uitgeven van subsidies staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die een bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Voor het MKB doen ze dit via de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en voor (middel)grote ondernemingen via de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Meer informatie op de RVO-website en op Circulair Ondernemen.

Europese Unie

INTERREG

INTERREG investeert in innovatieve en duurzame oplossingen voor Europa en is bedoeld voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen, non-profitinstellingen en ngo’s. Het huidige programma loopt tot 2020, de programma’s voor de periode 2021-2027 worden nu voorbereid, en zullen naar verwachting in de loop van 2021 worden opengesteld.

Meer informatie op de website van RVO.

Horizon Europe

Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Meer informatie op de RVO-website.

LIFE 2021-2027

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie met als doel om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Het subprogramma Milieu is onder meer gericht op innovatieve projecten omtrent circulariteit.

Meer informatie op de RVO website.

Eurostars

Eurostars is een subsidie voor internationale marktgerichte R&D en richt zich op innovatieve mkb-bedrijven die samenwerken met partners in andere landen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen andere organisaties ook deelnemen aan Eurostars-projecten.

Meer informatie op de RVO website.

Meer lezen?

Voor een actueel overzicht van beschikbare Europese fondsen, de manier waarop de EU deze fondsen distribueert en de manier waarop jij daar aanspraak op kunt maken, bekijk deze overzichtspagina. Voor een actueel overzicht van Nederlandse uitvoerders van deze fondsen, kijk hier.