Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Welke rol kan de logistieke sector spelen?

De logistieke sector speelt een cruciale rol in de circulaire economie. Productie- en gebruikersprocessen moeten namelijk gelinkt worden om een systeem zonder afval te creëren. De circulaire economie biedt veel kansen voor logistieke bedrijven om hun rol te veranderen, te innoveren en kansen te grijpen. Hieronder zijn een aantal van die kansen benoemd: ketenregie, collaborative logistics, synchromodaliteit, data infrastructuur en deeleconomie.

Het LogiCE platform faciliteert samenwerking over circulariteit tussen spelers in de logistieke sector. Bedrijven kunnen het platform benaderen voor advies of samenwerking. Hun rapport “Logistiek in een circulaire economie” uit 2019 geeft uit uitgebreide beschrijving van de rol van logistiek in een circulaire economie:

Ketenregie

De transitie naar een circulaire economie biedt kansen voor de logistieke sector, zowel in het aantal banen en CO reductie (Nasir et al., 2017). Een grote kans ligt in het coördineren van samenwerking in de waardeketen. Een logistieke dienstverlener heeft vaak inzicht in welke reststromen waar vandaan komen en welke grondstoffen gevraagd zijn bij andere organisaties. Het verbinden van vraag en aanbod zorgt voor het sluiten van kringlopen. Om de rol tot ketenregisseur te vervullen, moeten logistieke dienstverleners het initiatief nemen om synergie te vinden tussen de verschillende ketenschakels.

Collaborative logistics

Samenwerking tussen logistieke partijen in een circulaire economie heeft veel voordelen vanuit het oogpunt van efficiëntie en duurzaamheid. Het delen van ladingscapaciteit in vrachtwagens zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen vrachtwagens rijden onder capaciteit (efficiëntie) en dat er minder vrachtwagens nodig zijn en daardoor uitlaatgassen voorkomen worden (CO reductie). Een logistieke dienstverlener zou bijvoorbeeld de lege ruimte in een vrachtwagen kunnen verhuren aan een (kleiner) bedrijf. Ook zou een vrachtwagen die goederen van een magazijn naar de stad brengt op de terugweg andere goederen de stad uit kunnen brengen, zoals afval. Dit heet ‘collaborative logistics’.

Synchromodaliteit

Synchromodaliteit inzetten betekent dat je een goed systeem moet ontwerpen waarin je de routes van vrachtwagens, treinen, boten, fietsen etc. aan elkaar kunt verbinden. Als het lukt om efficiënt te wisselen van transportmiddel heb je een multimodale, gesynchroniseerde logistieke keten verwezenlijkt. Om dit proces te laten werken is standaardisatie van transport noodzakelijk. Als iedereen werkt met hetzelfde type vrachtwagen, container of pakketgrootte, kun je makkelijk tussen modaliteiten switchen en maak je het proces zo efficiënt mogelijk. Een voorbeeld is het opzetten van een mobiel distributiesysteem voor het leveren van pakketten. Een vrachtwagen brengt de pakketten naar een woonwijk, waar deze vervolgens op een centrale locatie geparkeerd wordt. De pakketten kunnen dan door de bezorger per fiets naar de voordeur gebracht worden. In dit geval creëer je de meest duurzame keten mogelijk.

Data infrastructuur

Om synchromodaliteit en collaborative logistics mogelijk te maken is een geavanceerde data infrastructuur nodig die in real-time tracking en overzicht kan bieden. In deze centrale digitale ‘hub’ kunnen alle supply ketens verbonden worden. Nieuwe methoden zoals blockchain bieden mogelijk het gereedschap om een dergelijk netwerk mogelijk te maken. Door te verzekeren dat je real-time overzicht hebt over de keten kan een pakketje door het systeem bewegen via het pad van de minste weerstand (en dus de minste druk op het milieu).

Deeleconomie

In een deeleconomie wordt verwacht dat particuliere en bedrijven duurdere producten delen. Op deze manier hoeft niet elke persoon in een wijk een boor of een grasmaaier te kopen (wat een lager gebruik van grondstoffen betekent). Dit heeft wel tot gevolg dat producten moeten kunnen worden verplaatst tussen mensen. In een kleine wijk of een appartementencomplex is dat niet moeilijk; mensen kunnen de producten zelf verplaatsen. De uitdaging ligt daar waar bedrijven producten zoals zware machines gaan delen. Omdat bedrijven op tijd moeten kunnen leveren voor hun klanten is het een uitdaging hier een efficiënte logistieke infrastructuur voor te ontwerpen.