Engels

Voeding & Duurzaamheid

Wat kan ik doen… als agrariër, veehouder of visser?

Zoals bij de andere vragen is aangegeven, zijn er veel kansen voor producenten om te verduurzamen. Van producenten wordt vaak verwacht dat ze grote stappen zetten, maar daarvoor moeten ze hun investeringen terug kunnen verdienen en moet verduurzaming meetbaar zijn.

Meten is weten

Een eerste stap is het meetbaar maken van duurzaamheid in het bedrijf, om verduurzaming te kunnen monitoren en te vergelijken met andere producenten in de markt. Producenten kunnen bedrijfsmanagementsoftware en financiële boekhouding gebruiken om bij te houden hoeveel investeringen zijn gemaakt in duurzaamheid en wat de resultaten hiervan zijn. Tevens houdt Wageningen UR bij wat de algemene duurzaamheidsresultaten van de land- en tuinbouw zijn en geeft het een voorbeeld van hoe een bedrijfsverslag met financiële en duurzaamheidsresultaten eruit kan zien.

LEI (2013), p. 5-15.

Wageningen UR: Duurzaamheid land- en tuinbouw.

Wageningen UR: Voorbeeld van bedrijfsverslag.

Investering terugverdienen

Investeringen in duurzamere processen zijn zeker voor producenten vaak hoog en niet zonder risico. Als het eigen vermogen niet toereikend is, moeten ze lenen bij bijvoorbeeld een bank. Daarnaast is het niet vanzelfsprekend zeker dat het nieuwe (duurdere) product kan worden afgezet in de markt. Eén manier om hiermee om te gaan is het krijgen van afzetzekerheid door langetermijncontracten aan te gaan met afnemers. Zo kunnen afspraken gemaakt worden over de kwaliteit, het afleverschema, de uitbetaling en zelfs het type veevoer. Met keurmerken  of (regionale) merklabels worden producten herkenbaar en onderscheidbaar van reguliere producten en kan een hogere prijs worden gevraagd. Als laatste kunnen producenten deelnemen aan een producentenorganisatie (zoals een coöperatie), voor een sterkere onderhandelingspositie richting afnemers en meer mogelijkheden voor kennisdeling en productmarketing. 

Reinders, M. J., Poppe, K. J., Immink, V. M., van den Broek, E. M. F., van Horne, P. L. M., & Hoste, R. (2013), p. 39-53.

Casus: integraal duurzame kippeneieren uit het rondeel

Een rondeelei is geproduceerd is binnen “een houderijsysteem dat is ontworpen rondom de natuurlijke behoeften en gedragingen van de kip, maar tegelijkertijd hoogtechnologisch is, met warmtewisselaars en mestdroging.” In de Rondeelstal kunnen leghennen hun favoriete plek zoeken in het dynamische en efficiënt gereguleerde stalklimaat, hun natuurlijke gedrag vertonen en zelfs onder een overdekte uitloop naar buiten. Het gebruik van duurzaam voer, kleine nutriëntimpact (fosfor en stikstof) en een composteerbare verpakking dragen bij aan een lagere milieu-impact. Hierdoor is het rondeelei gecertificeerd met drie Beter Levensterren en een Milieukeur.

PBL (2013), p. 85-86.

Bos, A. P., de Greef, K. H., Koerkamp, P. G., van Hierden, Y. M., Kommers, M. A. W., van der Kroon, S. M. A., ... & van Wijk, E. E. C. (2004), p. 8-10.