Engels

Voeding & Duurzaamheid

…in ketensamenwerking?

Verduurzamen werkt vaak het beste in samenwerking. Veel succesvolle duurzaamheidsinitiatieven komen voort uit een samenwerking van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijke visievorming, goede partnerkeuze en het bouwen aan vertrouwen zijn kritische succesfactoren.

Gezamenlijke visievorming

Om stappen te maken in duurzaamheid, is het belangrijk dat partijen met elkaar overeenstemming bereiken over een gezamenlijke visie. ‘Al het vlees duurzaam in 2020’ van de commissie-Van Doorn (2011), waarin dertig partijen zich committeerden aan een zorgvuldigere veehouderij in Nederland, is hier een voorbeeld van. Hoewel enkele maatschappelijke organisaties voortijdig afhaakten vanwege het gebrek aan concrete doelstellingen, is het initiatief uitgegroeid tot een aantal dwingende maatregelen op het gebied van antibioticagebruik, kringlopen en landschappelijke inpassing in de hele voedselketen.

De Bakker, D. E., Dagevos, H., Mil, V. E., Wielen, V. D. P., Terluin, I. J., & Ham, V. D. A. (2013), p. 74-75.

Criteria voor een goede samenwerking

Het is bij ketensamenwerking van belang om van elkaars kennis en expertise te leren, terwijl beide partijen genoeg (geld) kunnen blijven verdienen. Belangrijke stappen in het aangaan van samenwerking zijn een selectie van een complementaire partner, het zorgvuldig opbouwen van vertrouwen, transparante communicatie, en een overeenkomst met afspraken over de traceerbaarheid van productieprocessen. Samen kunnen ketenpartijen verduurzamen volgens de stappen:

  • Maak duurzaamheid meetbaar en houd elkaar aan doelen
  • Verduurzaam de productieketen: efficiëntie, verminderen uitval
  • Ontwikkel duurzame producten en diensten
  • Ontwikkel business modellen vanuit consumentenbehoeften
  • Creëer geheel nieuwe business praktijken en platforms

Omta, S. W. F., Fortuin, F. T., & Dijkman, N. C. (2014), p. 47-50.

Nidumolu, R., Prahalad, C.K. & Rangaswami, M.R. (2009), p. 3-10.