Engels

Voeding & Duurzaamheid

Hoe ziet de Nederlandse voedselketen eruit?

Nederlandse voedselproducten hebben meestal een ingewikkelde voedselketen doorlopen, zowel binnen Nederland als in het buitenland.

Actoren voedselketen

Het gedeelte van de voedselketen dat in Nederland ligt begint bij de 65.000 boeren die voedsel produceren. De eerste schakel zijn de natuurlijke inputs zoals water, energie, nutriënten en veevoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld glastuinbouwers, akkerbouwers en veehouders, maar ook voerproducenten, vermeerderaars en opfokkers die veevoer en landbouwdieren aanleveren. 6.500 verwerkers maken hiervan halffabricaten, ingrediënten en consumentenproducten. Deze verkopen zij door aan 1.550 transporteurs, die de producten op hun beurt verhandelen aan vijf inkooporganisaties. Die organisaties verkopen de producten aan 25 supermarktformules, waarna ze verspreid worden via 4.850 supermarkten (retailers). Vanuit de supermarkten komen de producten uiteindelijk terecht bij zeven miljoen huishoudens, bestaande uit 17 miljoen consumenten. Consumenten krijgen ook voedsel via andere kanalen, zoals boerderijverkoop of restaurants.

PBL (2012b), p. 22-23.

Nederland handelsland

Nederland is een belangrijk handelsland. Allereerst worden veel van de inputs voor boeren en verwerkers, zoals soja, geïmporteerd. Nederland heeft een aandeel van 7,5% in de wereldwijde export van agrarische producten, en is daarmee na de Verenigde Staten de grootste exporteur. De helft van de export bestaat uit verse groente, fruit, vlees en zuivel, wat voornamelijk bestemd is voor Europese buurlanden als Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Naast de land- en tuinbouw levert ook de Nederlandse verwerkende industrie een groot aandeel aan de export. Verder heeft Nederland met grote havens als Rotterdam een belangrijke rol als doorvoerroute van producten als aardappelen, soja en cacao richting het Europese achterland.

Bosatlas van het Voedsel (2014), p. 36-37.