Engels

Voeding & Duurzaamheid

Welke doelen worden door partijen in het Nederlandse voedselsysteem gesteld?

Om richting te geven aan het realiseren van een duurzaam voedselsysteem zijn vanuit de overheid en het bedrijfsleven meerdere doelen opgesteld, zoals het verhogen van het duurzaamheidsniveau, tegengaan van verspilling en bevorderen van transparantie.

Vanuit de overheid

In de Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie geeft de staatssecretaris van Economische Zaken een overzicht van de belangrijkste speerpunten van het overheidsbeleid:

  • Herstellen van vertrouwen in de voedselsector door borging van de integriteit en veiligheid van het voedsel door de hele keten en een tijdige signalering van risico’s om op tijd in te grijpen
  • Vergroten van het duurzame aanbod en verduurzamen van productieprocessen vanuit de Topsector Agri&Food en in samenwerking met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, evenals het bevorderen van duurzame consumptie en gebruik van alternatieve eiwitten
  • Terugdringen van voedselverspilling door voedselverspilling periodiek te meten, consumenten bewust te maken, bedrijven te faciliteren en internationaal te agenderen
  • Verbeteren van het verdienmodel zodat innovatie aantrekkelijker wordt en aanpassen van beleidsregels rondom mededinging om duurzame samenwerking mogelijk te maken
  • Versterken van voedselzekerheid in internationaal perspectief

Rijksoverheid (2013), p. 2-13.

Vanuit het bedrijfsleven

Er bestaan diverse ketenbrede samenwerkingsinitiatieven in Nederland. Een van deze is de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca, catering), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI, verwerkers), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, supermarkten), Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO, producenten) en Horeca Nederland (horeca). Onder haar belangrijkste ambities vallen mede het meten van voedselverspilling in het bedrijf en het voldoen aan de vastgestelde minimumnormen voor pluimvee- en varkensvlees in 2020.

AVV (2015), p. 3-5.

Internationaal: Sustainable Development Goals

Om de uitdagingen in wereldwijde duurzaamheid aan te gaan en om internationale ontwikkeling in duurzame banen te leiden hebben de Verenigde Naties in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG) geformuleerd, ter opvolging van de Millennium Development Goals. De zeventien doelen behelzen onderwerpen als klimaat, honger, armoede, onderwijs en gezondheid, maar zijn ook gericht op specifieke thema’s als landbouw en het stimuleren van duurzame productie- en consumptiepatronen.

Zie de website van de SDG voor alle mondiale doelen.