Engels

Voeding & Duurzaamheid

Waarom kan het moeilijk zijn om duurzaamheid van voeding te meten?

Het is moeilijk om duurzaamheid van voedsel te meten, omdat de grens tussen duurzaam en niet-duurzaam moeilijk te bepalen is en duurzaamheid op product- en procesniveau anders is dan op systeemniveau.

De grens tussen duurzaam en niet-duurzaam

Bij de meeste indicatoren (zoals landgebruik en uitstoot van broeikasgassen) is niet precies aan te geven waar de grens tussen duurzaam en niet-duurzaam ligt. In de samenleving kunnen namelijk verschillende opvattingen bestaan over hoe ernstig of acceptabel sommige effecten op bijvoorbeeld eutrofiëring of klimaatverandering zijn. Daarnaast is het vaak lastig om verschillende indicatoren met elkaar te vergelijken: een tomaat uit een Nederlandse kas heeft een hoog energieverbruik, terwijl hij op het Spaanse land veel water nodig heeft.

PBL (2013), p. 15-16.

Duurzame producten of systemen

De duurzaamheid van het voedselsysteem als geheel wordt bepaald door een samenspel van ontelbare productstromen en processen, zowel binnen als buiten Nederland. Dit maakt het moeilijk om aan te geven in hoeverre een individueel product of proces duurzaam is. In een Life Cycle Assessment (LCA) worden de indicatoren over alle schakels in de voedselketen heen gemeten en opgeteld, om de duurzaamheid van een product, een proces, of op systeemniveau te bepalen.

Heller, M. C., & Keoleian, G. A. (2003), p. 1009.

Jayal, A. D., Badurdeen, F., Dillon, O. W., & Jawahir, I. S. (2010), p. 144.