Engels

Voeding & Duurzaamheid

Welke trends zien we in de Nederlandse voedselconsumptie?

In de Nederlandse voedselconsumptie zijn verschillende trends merkbaar, zoals de keuze van consumenten om minder vaak vlees te eten en om duurzamere producten te kiezen.

Minder vlees eten

Hoewel de totale consumptie van dierlijke eiwitten nog steeds hoog is, geeft een groeiend aantal consumenten aan flexitariër te zijn: 43% eet hooguit vier dagen per week vlees en 77% doet dat hooguit zes dagen. Regelmatig kiezen deze consumenten om gezondheids- en duurzaamheidsredenen, vanwege de maaltijdomstandigheden of onbewust voor vegetarische (avond)maaltijden. Toch blijft het aandeel echte vegetariërs klein, door een combinatie van factoren als de lage prijs van vlees, reclame en marketing van de voedingsindustrie, vlees als statussymbool of simpelweg de macht van gewoonte. We zien daarbij dat vleesconsumptie tussen 2005 en 2010 schommelde rond de 80 kilogram per Nederlander, en tot en met 2014 is afgenomen tot 76 kilogram per Nederlander.

De Bakker, H. C. M., & Dagevos, H. (2010), p. 135, 182-185.

Dagevos, H., Voordouw, J., Van Hoeven, L., Van der Weele, C., & De Bakker, E. (2012), p. 9-10.

Verhoog, D., Wijsman, H., Terluin, I. (2015), p. 7.

Keurmerken en duurzame productkeuze

Sinds het bijhouden van de hoeveelheid duurzaam gecertificeerde producten in de markt door de Monitor Duurzaam Voedsel is het marktaandeel gestegen tot 6,1%. Steeds meer consumenten kiezen dus voor milieu- en diervriendelijke alternatieven als ze boodschappen doen. Een kwart van de consumenten geeft aan op zijn minst soms op keurmerken te letten, waarbij vrije uitloopeieren, vis met een MSC-keurmerk, vlees met Beter Levensterren of biologische producten het meest gekozen worden. Verder weten vier op de tien consumenten uit welk gebied hun eten komt, kiest de helft voor groente en fruit uit het seizoen en zegt iets meer dan de helft energiebewust te koken. Hoewel het aandeel gecertificeerde producten toeneemt, vindt een groeiend aantal consumenten dat er te veel verschillende keurmerken in de markt zijn en dat bedrijven te makkelijk producten als duurzaam bestempelen. Met de Keurmerkenwijzer probeert Milieu Centraal aan die onvrede gehoor te geven.

LEI (2014), p. 9.

Voedingscentrum (2015), p. 53-60.