Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat kunnen schoolleiders en -bestuurders doen?

Geschreven samen met: Daan de Kruijf Circular Skills Lead bij
Coöperatie Leren voor Morgen
In (de transitie naar) een circulaire economie werkt het onderwijs nauw samen met het bedrijfsleven en is het onderwijs flexibel, innovatief en interdisciplinair. Dat vraagt om een lerende schoolorganisatie, die een visie heeft op hoe de school onderdeel kan uitmaken van (de transitie naar) de circulaire economie en de ruimte geeft aan docenten en onderwijsmakers om te experimenteren en zich te professionaliseren. 

Schoolleiders, directeuren, onderwijsmanagers en bestuurders spelen hierin een belangrijke rol.

 

Visieontwikkeling

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om aan de slag te gaan met visieontwikkeling in het onderwijs. We lichten er hier twee uit: de Whole School Approach en de Routekaart Duurzaam Onderwijs.

 

Whole School Approach

In het kader van leren voor duurzame ontwikkeling ontwikkelden een groep experts en onderwijsmakers de Whole School Approach (WSA): een integrale aanpak waarbij alle domeinen die van invloed zijn op het leren, bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De Whole School Approach helpt om met een systemische blik naar onderwijsvernieuwing te kijken. 

Naast de inhoud van het curriculum komen bijvoorbeeld ook de pedagogiek, didactiek, professionele ontwikkeling, facilitaire voorzieningen, bedrijfsvoering en samenwerking met de omgeving aan bod. Centraal staat de visie van de school die antwoord geeft op de vraag wat de mensen in en rondom de school met hun onderwijs willen bereiken.

 

Routekaart Duurzaam Onderwijs

In 2021 is de Whole School Approach door een groep onderwijsmakers doorontwikkeld tot een praktisch instrument voor visieontwikkeling: de Routekaart Duurzaam Onderwijs

Deze Routekaart helpt onderwijsinstellingen om een eigen, gedragen en integrale visie te ontwikkelen op leren voor duurzame ontwikkeling. De Routekaart helpt ook om deze visie in uitvoering te brengen in beleid en strategie.

 

Kennisdeling

In Nederland werken inmiddels veel onderwijsinstellingen aan vernieuwing, om goed op te leiden voor transities. Ook voor schoolleiders en -bestuurders is het interessant om hun kennis en ervaring uit te wisselen.

Voorbeeld: SustainaBul

De SustainaBul is een jaarlijkse, coöperatieve ranking op duurzaamheid van onderwijsinstellingen in het vo, mbo en hoger onderwijs. Samenwerking, kennisdeling en collegiale consultatie staan voorop. Deelnemers vullen, bij voorkeur met studenten, docenten en ondersteunend personeel, een vragenlijst in over de mate van duurzaamheid binnen de school op vlak van onderwijs, bedrijfsvoering en integrale benadering. Via het platform van SustainaBul wisselen de deelnemers hierover kennis met elkaar uit. De meest duurzame onderwijsinstelling wint de SustainaBul.