Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Waarom is het belangrijk om rechtvaardigheid in de CE te bespreken?

Als het om het concept van circulaire economie of transitie gaat denkt men vaak aan de technologische, economische, of ecologische aspecten van dit onderwerp en worden sociale en rechtvaardigheid dimensies van circulaire economie vaak vergeten. Circulariteit en rechtvaardigheid kunnen echter niet los van elkaar worden gezien wegens het feit dat ze beide nodig zijn om tot een succesvolle transitie te komen (Purvis et al 2023). Het toevoegen van een focus op rechtvaardigheid aan discussies over de circulaire economie is cruciaal. Iedereen moet eerlijke toegang hebben tot hulpbronnen om het milieu te beschermen en het welzijn van mensen te verbeteren. Dit betekent streven naar efficiëntie, duurzaamheid en eerlijkheid in economieën en bedrijfsvoering.

The Great Inequality

Niet alleen binnen de circulaire economie maar ook binnen klimaatproblematiek in het algemeen speelt het onderwerp van rechtvaardigheid. Mensen die het meest verantwoordelijk zijn voor milieueffecten zijn niet altijd degenen die er het meest onder lijden. Een relatief klein deel van de wereldbevolking verbruikt bijvoorbeeld een onevenredig groot deel van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, terwijl miljarden mensen worstelen om aan basisbehoeften te voldoen. Dit wordt de ‘Great Inequality’ genoemd. Het is daarom essentieel om rechtvaardigheid te integreren in de circulaire transitie om een inclusieve benadering van duurzaamheid te bevorderen, waarbij de behoeften van alle mensen, inclusief de meest kwetsbaren, worden erkend. (Gupta 2022, 2023)

 


(Gupta 2023) The great inequality

 

The Circularity Divide

Tegelijkertijd zien we binnen de circulaire transitie een groeiende bezorgdheid over de ‘circularity divide’. Ontwikkelde landen hebben historische voordelen waardoor ze sneller kunnen overschakelen naar circulariteit, terwijl ontwikkelingslanden worden belemmerd door uitdagingen zoals beperkte toegang tot technologie en financiering. Dit versterkt bestaande ongelijkheden tussen landen en hier zijn vijf kloven in te onderscheiden: de digitale kloof, de innovatiekloof, de handelskloof, de financiële kloof, en de ontwikkelingskloof. Het is van belang voor ondernemers om zich bewust te zijn van deze kloof en zich in te zetten voor een inclusieve groei in de circulaire economie. Samenwerking, capaciteitsopbouw en eerlijke handelspraktijken zijn cruciaal om de circulaire transitie te versnellen en de voordelen ervan wereldwijd te delen. (Barrie et al 2022)

 

(Revolve media 2022) The circularity divide

 

Conclusie

Deze kloven in rechtvaardigheid zien we niet alleen op internationaal niveau maar ook op nationaal niveau. Een voorbeeld uit een andere sector in Nederland is bijvoorbeeld dat de integratie van groene technologieën en subsidies voor energietransitie niet altijd gelijke kansen biedt. Mensen met lagere inkomens hebben vaak moeite om te profiteren van groene subsidies, zoals bij de aanschaf van zonnepanelen of elektrische voertuigen en minder opties om hun huis goed te isoleren. Dit vergroot de kloof tussen economische groepen en kan resulteren in energiearmoede (Eva Lia Colombo voor Feminer 2024). Deze zelfde problemen zouden zich binnen de circulaire transitie kunnen voordoen. Hierdoor is het nationaal bevorderen van rechtvaardigheid in de circulaire economie van groot belang om de ongelijkheden te overkomen.

Een eerlijke overgang naar circulariteit kan banen creëren en de kwaliteit van werk verbeteren, wat van belang is voor nationale economieën. Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van mogelijke negatieve effecten, zoals de verschuiving van banen in bepaalde sectoren en mogelijke sociale ongelijkheid. Een inclusieve benadering van de circulaire economie moet ook rekening houden met de informele sector, wat binnen Nederland vaak beroepen betreft zoals onderhoud en reparatie, huishoudelijk werk en persoonlijke dienstverlening (NOS). Deze informele beroepen kunnen veel impact voelen van de transitie en het zijn vaak de meest kwetsbare groepen binnen de maatschappij die in deze sectoren actief zijn (ILO 2023). Veranderingen binnen arbeid kunnen als het rechtvaardig gaat niet alleen bijdragen bij aan economische groei, maar ook aan sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid op nationaal niveau. Het is daarom belangrijk om deze onderwerpen te bespreken en proactief te zijn om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen te bevorderen binnen de circulaire economie.