Engels

Natuurlijk Kapitaal

Hoe bepaal ik de doelstelling en omvang van mijn assessment?

De scope-fase bestaat uit drie stappen: het definiëren van de doelstelling, het bepalen van de omvang die past bij de doelstelling en het identificeren van de meest relevante impacts en afhankelijkheden.

Doelstelling

Om de doelstelling van de assessment te kunnen definiëren, is het van belang de doelgroep te bepalen (normaal gesproken een interne stakeholder, zoals de manager of het hoofd van de duurzaamheidsafdeling). Ook andere stakeholders kunnen betrokken en geraadpleegd worden, waarbij een analyse van de stakeholders cruciaal is. Deze overwegingen leiden tot een duidelijke articulatie van de doelstelling van de natural capital assessment.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 24-29.

Omvang

In de zoektocht naar een adequate omvang (scope) is het onder meer belangrijk om te bepalen of de assessment zich richt op bedrijfs-, project- of productniveau en op welk type waarde (kwalitatief, kwantitatief of monetair) wordt gefocust. Doorgaans is de eerste en breedste assessment kwalitatief, gevolgd door een kwantitatieve analyse, die uiteindelijk leidt tot een monetaire valuatie van de impacts en afhankelijkheden. Andere technische zaken (zoals ruimtelijke grenzen en tijdhorizons) en cruciale planningszaken (zoals bestaande middelen en beschikbaarheid van data) worden ook in deze stap besproken. De verscheidene elementen die de omvang bepalen, zijn uiteraard gerelateerd en moeten niet in isolatie van elkaar worden behandeld.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 30-42.

Om te bepalen welke aanpak bij de omvang past, probeer de interactieve guide tot het selecteren van een NCA-aanpak: Business @ Biodiversity Workstream 1 (2014)

Identificeren van impacts en afhankelijkheden

In deze stap staat een materialiteitsonderzoek centraal. De materialiteit (materiality) van een impact op of afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal hangt af van in hoeverre de waarde ervan, als onderdeel van de set van informatie gebruikt voor besluitvorming, potentieel heeft om besluiten te veranderen.

Om te kunnen inzien welke impacts en afhankelijkheden potentieel materieel zijn, moet men kritische impact drivers (input én output), consumptieve en non-consumptieve afhankelijkheden en onderlinge relaties ertussen onderzoeken. De Natural Capital Quick Scan en de Futureproof Community kunnen bijdragen aan de inzichtelijkheid van deze zaken. Door relevante informatie te testen aan bepaalde criteria voor materialiteit, kan gezegd worden welke potentieel materiële impacts en afhankelijkheden daadwerkelijk materieel zijn.

Natural Capital Coalition (2016a), p. 43-52, 123.

Natural Capital Quick Scan.

Futureproof Community.