Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

… rondom energie en materialen?

Op het meest fundamentele, fysische niveau verandert de circulaire economie de manier waarop we omgaan met de opslag en uitwisseling van materialen (stocks en flows). Barrières zijn onder andere ons gebruik van (fossiele) materialen als energie en de afname van de kwaliteit van materialen bij herhaald gebruik.

Gebruik van materialen als energie

Een barrière is de grote hoeveelheid materialen die we gebruiken voor energieproductie. Voor deze materialen en in het bijzonder voor fossiele brandstoffen is het sluiten van kringlopen niet mogelijk. Een hoog aandeel van deze materialen houdt de mate van circulariteit laag. Waar duurzaam geproduceerde biomassa die gerecycled wordt binnen de biosfeer een belangrijk component kan zijn binnen de circulaire economie, is het absoluut noodzakelijk om het aandeel fossiele brandstoffen terug te dringen. De energietransitie naar hernieuwbare bronnen is daarmee een belangrijke voorwaarde voor de circulaire economie.

Haas, Krausmann, Wiedenhofer, & Heinz. 2015, p10.

Toename van materiaalgebruik

Een zeer groot deel van de materialen die we gebruiken verzamelen zich in producten die in gebruik zijn. Hoewel een trend zichtbaar is richting stabilisatie van deze voorraad in industriële landen, neemt wereldwijd deze voorraad nog steeds in hoog tempo toe. Zolang als de voorraad van gebruikte materialen zo snel blijft groeien kan zelfs een hoge end-of-life recyclinggraad maar een beperkte bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Haas, Krausmann, Wiedenhofer, & Heinz. 2015, p10.

Grondstoffenkwaliteit

Materiële barrières, vooral de kwaliteit van grondstoffen, maakt terugwinning vaak moeilijk tot onmogelijk.

Benton & Hazell, 2013, p24-26.