Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat is steward-ownership?

Tessa Bloembergen - Noorderwind
Geschreven samen met: Tessa Bloembergen Facilitator, Circular Designer & Innovatiegids bij
Noorderwind

Circulaire ambitie

Dankzij impact startups VanHier, Fairm, BlueBlocks en Hollands Wol Collectief, startup-begeleider Noorderwind en expert organisatie We Are Stewards is een kleine doorbraak gerealiseerd op de hobbelige weg naar een circulaire economie. Middels een co-creatie traject, mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, ontwikkelden zij een handleiding vol met concrete (juridische) handvatten die circulaire startups helpen om hun impactvolle missie voor de lange termijn te borgen met steward-ownership

De ambitie van de startups is om in 2030 een circulaire maakindustrie te hebben die volop gebruikmaakt van groene reststromen en een meetbare impact heeft op CO2-reductie. Een van de barrières waar de start-ups tegenaan lopen is de keuze voor een bedrijfsmodel passend bij de impact die zij willen maken. Want hoe maak je die keuze en wanneer? En wat komt er allemaal (praktisch én juridisch) bij kijken?

 

Bouwsteen voor de circulaire economie

Steward-ownership draait om het idee dat degene die betrokken zijn bij een bedrijf – de stewards – het beheer en de verantwoordelijkheid dragen over het welzijn en de continuïteit van de onderneming. Dit betekent dat de focus niet alleen ligt op winstmaximalisatie, maar ook op lange termijn doelen, duurzaamheid en het behoud van de missie van het bedrijf. Kortom, een onmisbare bouwsteen voor de circulaire economie! 

 

Implementatie steward-ownership voor startups

De handleiding helpt startups om steward-ownership als bedrijfsmodel stap voor stap te implementeren. “Steward-ownership is in de huidige economie eigenlijk pas van meerwaarde op het moment dat het bedrijf succesvol is, maar je wilt daarvoor al de interventie in je bedrijfsmodel plegen’’ vertelt Marc Postel, co-founder van Fairm. “Momenteel ontbreekt het echter nog aan goede uitleg over hoe je dit implementeert op een manier die past bij die vroege fase; er waren vóór deze samenwerking nog geen goede juridische documenten om als startup je keuze voor steward-ownership vast te leggen zonder al direct de hele juridische structuur in te hoeven richten.” Die documentatie is er nu wel en bestaat uit:

  • Een how-to-document: praktische handvatten voor startups om steward-ownership in hun bedrijf te integreren.
  • Een steward-ownership commitment letter: dit is een contractuele overeenkomst tussen de founders van een startup en hun investeerders. 


Dat de documentatie bijdraagt aan implementeren van het model onderschrijft Klaske Postma, oprichter van VanHier (maker van biobased plaatmaterialen uit reststromen): “
De voornaamste keuze die we in het traject hebben gemaakt ging over dat we weten dat we een bedrijfsmodel willen gebaseerd op steward-ownership, maar dat nu nog niet het moment is. De oplossing in de vorm van een ‘commitment letter’ werkt daarom heel goed.’’ Het Hollands Wol Collectief gaat direct aan de slag met de commitment letter. “Deze sluit exact aan bij de fase waarin we ons bevinden.’’ aldus Janne de Hoop. 

 

Collectief barrières oplossen werkt

“Er komt steeds meer kennis beschikbaar over circulaire modellen en oplossingen,” aldus Sanne Mylonas, een van de founders van Noorderwind. “Het probleem is dat deze kennis nu nog erg versnipperd is of alleen door betaling van experts toegankelijk is.’’ Het co-creatie traject focust zich op collectief barrières doorbreken en de uitkomsten én lessen open source delen. ‘’Zo kunnen zowel de koplopers die meedoen aan het traject als de koplopers die tegen soortgelijke barrières aanlopen hun bedrijf sneller ontwikkelen.” aldus Mylonas. Noorderwind gaat samen met impact start-ups en experts ook met andere barrières en thema’s aan de slag in soortgelijke co-creatie trajecten. 

 

Transitie versnelt door samenwerking

De co-creatieve samenwerking tussen de partijen en de ondersteuning van de Provincie Zuid Holland bleek cruciaal voor het succes van het traject. Circulaire economie is een speerpunt in het provinciaal beleid. De provincie stimuleert innovatie en samenwerking op dit gebied. “We zien dat circulaire ondernemers tegen drempels aan lopen om op te schalen.” zegt Marloes Arkesteijn, transitiemanager bij de Provincie. ‘’Het is op meerdere manieren zonde als ieder voor zich het wiel moet uitvinden. Met dit traject hebben we als provincie een zetje kunnen geven aan het collectief doorbreken van knelpunten. Mooi om te zien hoe een kleine groep samenwerkende start-ups de weg plaveien voor toekomstige circulaire ondernemers. “Zo versnellen we de transitie naar een circulaire economie.“ 


Meer informatie:

We Are Stewards: https://wearestewards.nl/how-to-voor-startups/

Noorderwind: https://community.noorderwind.co/c/free-resources/het-pad-naar-stewardownership-voor-startups