Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn ecologische voordelen van de circulaire economie?

Het initiële doel van de circulaire economie is om een positief effect te hebben op de ecologische systemen en overbelasting en uitbuiting van het milieu tegen te gaan. De ecologische voordelen in de circulaire economie sluiten hierop aan. Dit systeem heeft de potentie te leiden tot afname in emissies en gebruik van primaire grondstoffen, een optimalisatie van landbouwproductiviteit, en een afname in negatieve externaliteiten.

Minder emissies

Door de principes van de circulaire economie te volgen zullen er minder broeikasgassen worden uitgestoten. Dit komt doordat

  • Er door hergebruik, dematerialisatie, en servicemodellen minder (vervuilende) materialen en productieprocessen nodig zijn om voldoende service en functionaliteit te leveren.
  • Er zoveel mogelijk voor energiezuinige en non-toxische materialen, productieprocessen en recyclingprocessen wordt gekozen.
  • Het systeem gebruik maakt van hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen.
  • Reststromen (ook in water, gas en vaste vorm) als waardevol worden gezien en zoveel mogelijk worden opgevangen om opnieuw in het proces te gebruiken.

(Allwood, 2014, p. 446)

In Europa kan dit leiden tot een vermindering van 48 procent koolstofdioxide-uitstoot in 2030, of zelfs 83 procent in 2050.(Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 12) 

Productiviteit van het land en bodemgezondheid

De toepassing van de principes van de circulaire economie op het landbouwsysteem stimuleert dat grond en ecosystemen niet worden uitgebuit. In plaats daarvan wordt er gezorgd dat belangrijke nutriënten terugkeren in de aarde. Ook wordt ervoor gezorgd dat afval wordt voorkomen, zonder in te leveren op de productiviteit van het land. Hierdoor groeit de waarde van het land en is het systeem meer in balans en veerkrachtiger.

In Europa kan een circulaire aanpak van onze voedselsystemen leiden tot een afname van 80 procent in het gebruik van kunstmest. Dit herstelt het natuurlijke evenwicht in de bodem. (Ellen MacArthur Foundation, 2016)

Minder negatieve bijwerkingen

Door de principes van de circulaire economie te volgen, afval en uitstoot te minimaliseren en producten te scheiden tot pure reststromen, worden onduurzame effecten ingetoomd. Denk hierbij aan landgebruik, water-, lucht- en bodemverontreiniging, uitstoot van toxische stoffen en klimaatverandering. (Ellen MacArthur Foundation, 2016)