Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

… rondom consument en maatschappij?

De adoptie van circulaire principes en producten door consumenten en de brede maatschappij is geen gegeven. Een gebrek aan kennis, bewustzijn en enthousiasme zijn hoge drempels.

Maatschappelijke barrières

  • Gebrekkig bewustzijn: Het ontbreekt aan bewustzijn dat een transitie noodzakelijk is. Besef van de meerwaarde van een circulaire economie vormt de basis voor het ontwikkelen van handelingsperspectieven van consumenten, ondernemers en werknemers;
  • Waardering eigendom: Eigendom is vaak status- en modegevoelig. Functionaliteit is dan ondergeschikt aan volledige beschikbaarheid van een product. Een nieuw product heeft de voorkeur boven een tweedehands product.

Sociaal-economische Raad (SER), 2016, p27; Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. 2015, p75.

Definitie & Certificering

Consumenten zullen moeten leren en waarderen wat het concept circulaire economie betekent. Daarvoor kan een certificering of label nodig zijn. Barrières daarbij zijn het gebruik aan standaardisering van methodologieën om toe te passen in verschillende landen, de kosten van certificeringsprocedures voor bedrijven, en de afwezigheid van een erkende, onafhankelijke organisatie die zo’n certificering kan toekennen.

Preston, 2012, p15.