Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

… rondom technologie en innovatie?

De circulaire economie werpt vragen op over de ontwikkeling van radicaal nieuwe producten, technologieën en materialen. Gelijktijdig kan deze ontwikkeling te snel en te langzaam gaan.

Te langzaam: de innovatie-uitdaging

Voor de transitie naar de circulaire economie is het kritiek dat nieuwe doorbraken in materiaalwetenschappen en productontwerp snel hun weg vinden naar de markt. Om wereldwijde distributieketens te optimaliseren, is de verspreiding van slimme infrastructuur en tracking-technologie essentieel.

Het delen van informatie over de waardeketen en met andere bedrijven kan vragen opwerpen over informatieveiligheid en concurrentie. Het belang van het beschermen van intellectueel eigendom neemt waarschijnlijk toe. Daarbovenop moeten praktische afspraken worden gemaakt over het delen van intellectueel eigendom in samenwerkingen tussen meerdere partijen.

Preston, 2012, p15.

Te snel: innovatie in duurzamere producten

Een van de redenen dat klanten nieuwe producten kopen is dat deze de meest recente technologie bevatten in het nieuwste jasje. Zelfs als een product zoals een wasmachine zó is ontworpen dat deze kan worden ge-updatet met nieuwe sensoren en software, dan zijn de grote technologische doorbraken nog steeds niet te voorspellen.

We kunnen de technologische klok waarmee oudere producten hun aantrekkingskracht verliezen niet beïnvloeden noch negeren. Een lock-in in lange levenscycli beperkt de introductie van verbeterde, disruptieve technologieën en vermindert de competitieve marktkrachten.

Meer dan een paar producten die we nu nog gebruiken kunnen in de toekomst worden vervangen met volledig nieuwe oplossingen, lang voordat ze bedoeld waren om te recyclen na hun duurzame, verlengde levensduur. (Zullen smartphones en tablets nog steeds bruikbaar zijn over vijf jaar?)

Agrawal, Atasu, and Van Wassenhove. 2016

Leren van de natuur (ecomimicry)

De natuur kent al miljoenen jaren een gesloten en goed functionerend systeem. Wat kunnen we leren over kringlopen, wederzijdse afhankelijkheid, en processen als opbouw en afbraak?

Het Groene Brein, 2015

Ontwerp

De barrières in ontwerptechnologie, zijn:

  1. Beperkte aandacht voor het einde van de levensduur in ontwerpproces van producten;
  2. Beperkte beschikbaarheid en lage kwaliteit van gerecycled materiaal;
  3. Nieuwe uitdagingen om de bio- en techocyclus te scheiden;
  4. Lineaire technologieën zijn diep geworteld.

Kok, Wurpel, & Ten Wolde. 2013, p44-45.

Kennismanagement

Obstakels in de transitie naar een circulaire economie liggen in gefragmenteerd kennismanagement; het gebrek aan coherente training, vaardigheidsontwikkeling en kennis binnen bedrijven, en de slechte uitwisseling van die kennis tussen partijen. Ook is er beperkte informatie en kennis om toenemende samenwerking in de productieketens te stimuleren.

Kok, Wurpel, & Ten Wolde. 2013, p63-65; European Commission, 2014, p11-14; Kok, Wurpel, & Ten Wolde. 2013, p42-43.