Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn de voordelen voor ondernemers?

De voordelen van de circulaire economie vertalen zich naar verschillende kansen voor ondernemers. De Ellen MacArthur Foundation heeft deze samengevat in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen, en nieuwe en versterkte klantrelaties (Ellen MacArthur Foundation, 2015a, pp. 13–14).

Nieuwe winstmogelijkheden

Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten en ontginnen ze compleet nieuwe markten waar winst te behalen valt (Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 13). Winstkansen binnen een circulair economie ontstaan door

  • Meer mogelijkheden voor groei en productiviteit;
  • Zekerheid van continuïteit in aanvoer;
  • Het creëren van nieuwe markten;
  • Het toevoegen van waarde voor consumenten; en
  • Het optimaliseren van energieconsumptie en afvalreductie.
WBCSD, 2011

Hiernaast wordt een een circulaire onderneming toekomstbestendig door lagere kosten, verhoogde leveringszekerheid, hechtere ketensamenwerking en een robuustere toeleveringsketen. Daarnaast versterkt het imago van de organisatie doordat men laat zien dat er concreet invulling gegeven wordt aan verduurzaming. (Supply Value, 2016)

Minder prijsfluctuaties

Een circulaire economie zorgt ervoor dat onderneming minder nieuwe grondstoffen en meer hergebruikte grondstoffen gebruikt, en dat de waarde van deze grondstoffen wordt gemaximaliseerd tijdens de gehele levensduur. Hierdoor zal een ondernemer relatief minder materiaalkosten maken dan arbeidskosten, waardoor de kosten en beschikbaarheid van materiaal minder invloed heeft op de stabiliteit van het businessmodel. (Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 14; Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken. 2016, p. 12).

Dit vergroot de veerkracht van een bedrijf. Een veerkrachtig systeem is beter bestand tegen plotse verandering en goed in staat om weer in evenwicht te komen door de verandering om te zetten in innovatieve oplossingen. Deze oplossingen zullen vooral liggen op het snijvlak van het sociale en het ecologische domein. (Stockholm Resilience Center, 2010, p.12-16)

Vraag naar nieuwe servicemodellen

Binnen een circulaire economie ontstaat een vraag naar nieuwe diensten, waar kansen liggen voor werknemers en ondernemers. Deze nieuwe banen en diensten zijn:

  • Reversed logistics bedrijven die producten na gebruik verzamelen, transporteren, repareren en herdistribueren om opnieuw te worden geïntroduceerd in de markt;
  • Marketeers en verkoopplatformen die het langere gebruiksduur en een hogere bezettingsgraad van producten vergemakkelijkt;
  • Experts op het gebied van herfabricage en productherstel die hergebruiken reparatie faciliteren

(Ellen MacArthur Foundation, 2015a, p. 14)

Ondernemers die deze kansen tijdig oppakken zullen concurrentievoordeel hebben ten opzichte van achterblijvers. Voor achterblijvers zal het concept creatieve destructie van toepassing zijn, wat betekent dat er nieuwe businessmodellen zullen ontstaan, ten koste van bestaande businessmodellen.(OPAi, & MVO Nederland, 2004 p.34)

Geoptimaliseerde klantrelaties

De circulaire economie biedt nieuwe businessmodellen en kansen om klanten te binden. De transitie van producten leveren naar services, leasemodellen en verhuur creëren een langdurige relatie tussen klant en leverancier, omdat er meer contact is tijdens de levensduur van het product. Wanneer de leverancier verantwoordelijk blijft voor het geleverde product kan door middel van tussentijdse service, onderhoud, reparatie en goede communicatie niet alleen klanttevredenheid worden behaald maar ook klant-loyaliteit ontstaan, die ervoor zorgt dat de klant opnieuw producten zal afnemen na afloop van het contract. (Ellen MacArthur Foundation, 2015a; Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken. 2016)