Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn de voordelen voor ondernemers?

De voordelen van de circulaire economie vertalen zich naar kansen voor ondernemers. Zo ontstaan er nieuwe winstmogelijkheden, een stabielere materiaaltoevoer, een groeiende vraag naar bepaalde diensten, en versterkte klantrelaties. Hieronder worden deze voordelen toegelicht.

Terwijl circulair ondernemerschap voor voordelen brengt, zijn er nog vaak barrières waar ondernemers tegenaan lopen. Lees hier meer over op de pagina:

Nieuwe winst

Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten en ontginnen ze compleet nieuwe markten waar winst te behalen valt. In veel sectoren zijn grondstoffen een hoge kostenpost. Het delven van nieuwe grondstoffen én de onzekerheid over de toevoer hiervan in een lineaire economie, drijven de prijs hiervan op. Circulariteit kan dus nieuwe winstmogelijkheden bieden door lagere kosten, verhoogde leveringszekerheid van grondstoffen, hechtere ketensamenwerking en een robuustere toeleveringsketen. Daarnaast versterkt het imago van de organisatie doordat men laat zien dat er concreet invulling gegeven wordt aan verduurzaming (Vermunt et al., 2019).

Stabiele materiaalaanvoer

Een circulaire economie zorgt ervoor dat de onderneming minder nieuwe grondstoffen en meer hergebruikte grondstoffen gebruikt, en dat de waarde van deze grondstoffen wordt gemaximaliseerd tijdens de gehele levensduur. Hierdoor zal een ondernemer relatief minder materiaalkosten maken dan arbeidskosten, waardoor de kosten en beschikbaarheid van materiaal minder invloed heeft op de stabiliteit van het businessmodel. Met meer stabiliteit kan een bedrijf gunstiger en gerichter langetermijninvesteringen doen (Vermunt et al., 2019). Een goed voorbeeld is het bedrijf Vanderlande, dat wereldwijd bagage- en pakketvervoersystemen installeerd. Vanderlande ontwikkelde een transportband die snel te demonteren en weer in elkaar te zetten is. Zo besteedt het bedrijf minder aan materiaalkosten (Vanderlande, 2019).

Groeiende vraag naar diensten

Binnen een circulaire economie ontstaat een vraag naar nieuwe diensten, waar kansen liggen voor werknemers en ondernemers. Deze nieuwe banen en diensten zijn volgens de Ellen MacArthur Foundation (2015a):

  • Reversed logistics bedrijven die producten na gebruik verzamelen, transporteren, repareren en herdistribueren om opnieuw te worden geïntroduceerd in de markt;
  • Marketeers en verkoopplatformen die het langere gebruiksduur en een hogere bezettingsgraad van producten vergemakkelijkt;
  • Experts op het gebied van herfabricage en productherstel die hergebruik en reparatie faciliteren

Een dienstverlener die past binnen de circulaire economie en als voorbeeld kan dienen is het bedrijf Milgro. Naast afvalverwerking, begeleidt Milgro bedrijven met het halen van waarde uit reststromen. Daarnaast helpt het startups om met nieuwe grondstoffen innovatieve producten op te markt te zetten. Zo heeft Milgro een grondstofmanagementsysteem ontwikkeld dat het aanbod van verspilde groenten bij aangesloten bedrijven inzichtelijk maakt. Dit systeem maakt het mogelijk deze groenten weer aan te bieden aan verwerkers als de Verspillingsfabriek (Wastelab, 2019).

Geoptimaliseerde klantrelaties

De circulaire economie biedt nieuwe businessmodellen en kansen om klanten te binden. De transitie van producten leveren naar services, leasemodellen en verhuur creëren een langdurige relatie tussen klant en leverancier, omdat er meer contact is tijdens de levensduur van het product. Wanneer de leverancier verantwoordelijk blijft voor het geleverde product kan door middel van tussentijdse service, onderhoud, reparatie en goede communicatie niet alleen klanttevredenheid worden behaald maar ook klant-loyaliteit ontstaan, die ervoor zorgt dat de klant opnieuw producten zal afnemen na afloop van het contract (Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken, 2016).

Een voorbeeld is het bedrijf BMA-ergonomics dat een restwaardegarantie geeft bij de verkoop van haar bureaustoelen. Na de gebruiksperiode worden de bureaustoelen weer teruggekocht en opgehaald bij het bedrijf dat ze heeft gekocht. Dit geeft BMA-ergonomics het voordeel dat ze de bureaustoelen weer kan opknappen en kan doorverkopen. Maar minstens zo belangrijk, door de terugkoopgarantie zoekt de klant automatisch weer contact op met BMA-ergonomics, op het moment dat ze nieuwe bureaustoelen moet gaan kopen (BMA-ergonomics, 2019).