Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Wat zijn de voordelen voor ondernemers?

De voordelen van de circulaire economie vertalen zich naar kansen voor ondernemers. In een circulaire economie is er een geleidelijke daling van materiaalkosten, een stabielere materiaaltoevoer, groeit de vraag naar bepaalde diensten en worden klantrelaties sterker. Hieronder lichten we deze voordelen toe.

Terwijl circulair ondernemerschap voor voordelen brengt, zijn er nog vaak barrières waar ondernemers tegenaan lopen. 

Daling materiaalkosten

Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten en ontginnen ze compleet nieuwe markten waar omzet te behalen valt. In veel sectoren zijn grondstoffen een substantiële kostenpost. Het delven van nieuwe grondstoffen én de onzekerheid over de toevoer van grondstoffen in een lineaire economie, drijven de prijs op. Circulariteit helpt om de materiaalkosten laag te houden, waardoor nieuwe winstmogelijkheden, een verhoogde leveringszekerheid van grondstoffen, hechtere ketensamenwerking en een robuustere toeleveringsketen ontstaan. (Vermunt et al., 2019).

Stabiele materiaalaanvoer

Een circulaire economie zorgt ervoor dat de onderneming minder nieuwe grondstoffen en meer hergebruikte grondstoffen gebruikt, en dat de waarde van deze grondstoffen maximaal blijft tijdens de gehele levensduur. Hierdoor zal een ondernemer relatief minder materiaalkosten maken dan arbeidskosten, waardoor de kosten en beschikbaarheid van materiaal minder invloed heeft op de stabiliteit van het businessmodel. Met meer stabiliteit kan een bedrijf gunstiger en gerichter langetermijninvesteringen doen (Vermunt et al., 2019). Een goed voorbeeld is het bedrijf Vanderlande, dat wereldwijd bagage- en pakketvervoersystemen installeerd. Vanderlande ontwikkelde een transportband die snel te demonteren en weer in elkaar te zetten is. Zo besteedt het bedrijf minder aan materiaalkosten (Vanderlande, 2019).

Groeiende vraag naar diensten

Binnen een circulaire economie ontstaat een vraag naar nieuwe diensten, waar kansen liggen voor werknemers en ondernemers. Deze nieuwe banen en diensten zijn volgens de Ellen MacArthur Foundation (2015a):

  • Reversed logistics bedrijven die producten na gebruik verzamelen, transporteren, repareren en herdistribueren om uiteindelijk opnieuw te introduceren in de markt;
  • Marketeers en verkoopplatformen die het langere gebruiksduur en een hogere bezettingsgraad van producten vergemakkelijkt;
  • Experts op het gebied van herfabricage en productherstel die hergebruik en reparatie faciliteren

Een dienstverlener die past binnen de circulaire economie en als voorbeeld kan dienen is het bedrijf Milgro. Naast afvalverwerking, begeleidt Milgro bedrijven met het halen van waarde uit reststromen. Daarnaast helpt het startups om met nieuwe grondstoffen innovatieve producten op te markt te zetten. Zo heeft Milgro een grondstofmanagementsysteem ontwikkeld dat het aanbod van verspilde groenten bij aangesloten bedrijven inzichtelijk maakt. Dit systeem maakt het mogelijk deze groenten weer aan te bieden aan verwerkers als de Verspillingsfabriek (Milgro, 2019).

Geoptimaliseerde klantrelaties

De circulaire economie biedt nieuwe businessmodellen en kansen om klanten te binden. De transitie van producten leveren naar services, leasemodellen en verhuur creëren een langdurige relatie tussen klant en leverancier, omdat er meer contact is tijdens de levensduur van het product. Wanneer de leverancier verantwoordelijk blijft voor het geleverde product kunnen leveranciers door middel van tussentijdse service, onderhoud, reparatie en goede communicatie niet alleen klanttevredenheid behalen, maar ook klant-loyaliteit die ervoor zorgt dat de klant producten opnieuw afnemen na afloop van het contract (Kraaijenhagen, Van Oppen & Bocken, 2016).