Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire steden, regio’s en landen

De circulaire economie vraagt om nieuwe organisatievormen in het bestuur van steden, regio’s en landen. Wanneer gemeentes, provincies en overheden beleid voeren dat gericht is op de circulaire economie, biedt dit kansen voor de gehele maatschappij. Koplopende steden, regio’s en landen laten zien hoe dit kan en welke impact dit heeft. 

Steden

Amsterdam

Amsterdam heeft in 2016 de kansen voor een circulaire economie onderzocht en de resultaten voorgelegd aan bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. Op basis daarvan zijn twee complementaire  programma’s opgesteld: Circulair Innovatieprogramma 2016-2018, dat een overzicht geeft van de belangrijkste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit van Amsterdamse bedrijven  en kennisinstellingen; en Amsterdam Circulair, leren door te doen, dat 23 projecten omvat waar de gemeente zelf in de lead is. Programma’s en achtergrondinformatie zijn te vinden op www.amsterdam.nl/circulair

City Of Amsterdam, 2014

Rotterdam

De Rotterdam/Delta-regio wil zich ontwikkelen tot een circulaire economie. Dit wordt gedaan in samenwerking tussen de gemeente en vele andere partijen. Paden naar een circulaire economie zijn omschreven voor de energiesector, de metaalsector, de chemiesector en de voedsel- en landbouwsector. De haven van Rotterdam speelt een centrale rol in het geheel.

Port of Rotterdam & Rabobank (2012), p29-60.

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft het programma Haarlemmermeer Beyond Sustainability ontwikkeld, met daarin onder andere het eerste volledig cradle-to-cradle bedrijventerrein en meer dan 100 duurzame initiatieven.

Meer info op de website van Haarlemmermeer.

Venlo

De gemeente Venlo heeft een cradle-to-cradle raadhuis gebouwd. Bijna alle onderdelen kunnen gedemonteerd en hergebruikt worden, waardoor een kringloop van materialen ontstaat. Veel groen zorgt voor een plezierige en gezonde werkplek. Een groene gevel zuivert de lucht en zorgt voor natuurlijke ventilatie. Met grote vensters en zonnepanelen wordt optimaal gebruik gemaakt van de zon.

Nederland Circulair!. 2015 p8.

Regio’s

Guiyang (China)

Guiyang heeft zich er in 2002 aan gecommitteerd om de mogelijkheden voor een circulaire economie te verkennen, wat heeft geresulteerd in het aannemen van het Guiyang Circular Economy Development Plan. Dit plan heeft duurzame economische ontwikkeling als doel en heeft een routekaart ontwikkeld om deze doelen te behalen door op zes sectoren te focussen: de kolenindustrie; de fosfor-industrie; de aluminiumindustrie; de kruidenmedicinale industrie, het toerisme en organische landbouw. Om dit plan te implementeren is een belangrijke verschuiving nodig van overheidsbeleid en van het economische systeem.

UNEP, 2006, p6-7.

Kalundborg (Denemarken)

Kalundborg is een van de meest aangehaalde voorbeelden geworden op het gebied van ‘industriële symbiose’. Op dit industriële park zorgen open en goede relaties ervoor dat het afval van de ene partij eenvoudig de grondstof voor een andere partij kan worden. Voorbeelden zijn warmte, vliegas (waar gips van wordt gemaakt) en hooi (wat wordt geconverteerd tot ethanol).

Meer informatie op de Kalundborg Symbiosis website.

Vlaanderen (België)

Het Vlaams Materialenprogramma combineert een ambitieuze langetermijnvisie, een 45-stappenplan van concrete acties en de ontwikkeling van beleidsrelevant onderzoek. Het programma beoogt de vele publieke en private initiatieven in het veld van duurzaam materialenmanagement in een coherent geheel onder te brengen.

Meer informatie op de website van het Vlaams Materialenprogramma.

Landen

Nederland

Nederland

wil de beweging naar een meer circulaire economie leiden en een ‘levend lab’ worden waar voorbeelden uit voortvloeien waar de rest van de wereld van kan leren. Een voorloper zijn in de circulaire economie zal voordelen creëren voor zowel de Nederlandse economie als de samenleving als geheel. Met dit doel was de campagne ‘Nederland als Circular Hotspot’ gelanceerd.

De Nederlandse overheid pakt niet-financiële barrieres rondom de circulaire economie aan met het Green Deal-programma. Dit is een gedeeld initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, met een ‘stuurgroep’ bestaande uit bedrijven, NGO’s en overheden. Middels dit programma heeft de overheid een nieuwe rol genomen in het aanbieden van een dienst aan organisaties die hulp vragen bij het realiseren van groene groei. Dit omvat ook de circulaire economie.

Meer informatie over de Green Deal op de website van de Rijksoverheid.

Duitsland

De Circulaire Economie en Afvalwet, gebaseerd op de afvalhiërarchie “vermijden, reduceren, herbestemmen”, is reeds geïmplementeerd in de jaren 90. Sindsdien heeft er in de afvalwereld een verschuiving in denken plaatsgevonden richting circulaire economie. Dit betekent dat producenten en verkopers nu verplicht zijn om hun producten op basis van de volgende criteria te ontwerpen:

  1. Minimaliseren van de hoeveelheid afval uit productie- en gebruiksproces;
  2. Bieden van de mogelijkheid tot hoge-kwaliteit hergebruik van het afval; en
  3. Haalbaarheid van milieuvriendelijke afvoer van onbruikbare afval.

Swiss Academies of Arts and Sciences, 2014, p8-9.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk focust op de reductie van afval binnen het kader “Circulaire Economie”. Het WRAP (Waste Research and Action Programme) is het overkoepelende overheidsprogramma om een toekomst met lage grondstoffenvraag te stimuleren.

Meer info op de WRAP website.

China

De Ontwikkelingsstrategie Circulaire Economie, die zich richt op duurzame consumptie en productie, werd geïmplementeerd in 2002. Sindsdien is deze verder ontwikkeld in een aantal pilotgebieden in China. Het concept circulaire economie is geïntroduceerd als nationale ontwikkeling om China te transformeren naar een meer duurzame economische structuur. De focus van circulaire economiebeleid in China is verschoven van afval naar een bredere, efficiëntie-georiënteerde controle in ieder stadium van productie, distributie en consumptie. Buiten grondstof- en afvalproblemen leidt de verbrede strategie ook tot economische groei en energie-efficiëntie, ruimtelijke ordening, grondbescherming en watermanagement.

UNEP, 2006, p.2-3; Swiss Academies of Arts and Sciences, 2014, p6-7.

Japan

Japan heeft zich het “bouwen van een materiaalarme samenleving” als doel gesteld en sinds 2000 gefocust op afvalmanagement en het voorkomen van grondstofuitputting. Een belangrijke wet in dit kader was de Wet voor de Promotie van Efficiënt Materiaalgebruik, die in 2000 is goedgekeurd en erop gericht is om de hoeveelheid afval bij producenten en consumenten te minimaliseren. Deze wet is de eerste in de wereld die de volledige levensduur van het product omvatte.

Ellen MacArthur Foundation, 2014, p35.

Lees meer

Lees meer over voorlopers in de circulaire economie: