Engels

 

 

 

 

Circulaire Economie

Circulaire steden en gemeenten

Grootstedelijke gebieden bieden een perfecte kans voor een circulaire economie. Ze beslaan maar een klein deel van het landoppervlak, maar bijna al het grondstoffenverbruik vindt er plaats. Mede hierdoor zie je dat steeds meer steden en gemeenten wereldwijd zelf  initiatief nemen om zich circulair te ontwikkelen. 

Een voorbeeld hiervan is de City Deal Circulaire Stad waarin 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samenwerken om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog aan de ambitie zoals verwoord in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Hieronder worden enkele voorbeelden toegelicht. 

Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil de stad zo snel mogelijk circulair maken. In 2015 heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld een onderzoek laten uitvoeren naar de kansen voor een circulaire economie. Daaruit kwam naar voren dat de overgang een schoner milieu, meer werk en een sterkere economie oplevert. Het stadsbestuur stelde in 2019 duidelijke ambities:

  • 2025: 65% van al het huishoudelijk afval moet te scheiden zijn voor hergebruik.
  • 2030: 50% minder gebruik van primaire grondstoffen dan nu.
  • 2050: Volledig circulaire economie.

Het rapport ‘Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2020 – 2025‘ beschrijft de strategie voor een circulaire economie in Amsterdam voor de periode 2020-2025. In het rapport worden 17 ontwikkelrichtingen voor het circulair maken van de waardeketens bouw, biomassa en voedsel en consumptiegoederen beschreven. Programma’s en achtergrondinformatie zijn te vinden op www.amsterdam.nl/circulair.

Zie ook het artikel over de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in de pagina van Circulaire provincies en regio’s.

Rotterdam

Rotterdam heeft uitgesproken dat in 2030 circulariteit de maatstaf moet zijn voor burgers, bedrijven en beleidsmakers. Rotterdam wordt een living lab waarin ze experimenteren, pionieren en de successen borgen. De gemeente wil de stad en haven positioneren als circulaire hotspot.

Om dit te realiseren is het programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023 opgesteld. In dit document worden twee routes beschreven die de stad wil volgen en de opgaven, kansen en acties in de vier sleutelsectoren: bouw, voedselstromen, consumptiegoederen en de zorg. Aan de basis van het programma ligt het grondstoffenonderzoek van onderzoeksbureau Metabolic (2018). 

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is als eerste Nederlandse gemeente lid geworden van het platform Circular Economy 100 van de Ellen MacArthur Foundation. In dit platform zijn internationale toonaangevende bedrijven en overheden verenigd om de omslag (transitie) naar een circulaire economie te versnellen. Doel van Haarlemmermeer is om dé circulaire Hotspot van Nederland te worden en te blijven. 

Het Programma Duurzaam 2015-2018 geeft aan hoe stapsgewijs aan de transitie van het lineaire ‘nu’ naar een circulaire toekomst wordt toegewerkt. Een concreet project van de gemeente is de bouw van de wijk Lincolnpark. Deze wijk heeft bouwwerken met meerdere functies.  Waarin het niet alleen prettig wonen en werken is, maar die ook energie opwekken en de biodiversiteit bevorderen. Vanaf het begin wordt gekeken naar duurzame oplossingen voor mobiliteit en waar afval wordt gezien als grondstof die kan worden hergebruikt.

Meer info op de website van Haarlemmermeer.

Venlo

Sinds 2008 volgt de gemeente Venlo de cradle-to-cradle principes voor haar beleid. Deze principes liggen in de lijn met circulariteit. Zo heeft de gemeente het stadskantoor cradle-to-cradle gebouwd. Bijna alle onderdelen kunnen gedemonteerd en hergebruikt worden, waardoor een kringloop van materialen ontstaat. Veel groen zorgt voor een plezierige en gezonde werkplek. Een groene gevel zuivert de lucht en zorgt voor natuurlijke ventilatie. Met grote vensters en zonnepanelen wordt optimaal gebruik gemaakt van de zon.

Meer info op de website van Venlo.

Meer lezen?

Zie voor meer voorbeelden de pagina van de Ellen Macarthur Foundation over circulaire steden.